Agytörő legfrissebbek

Halálos áldozata is volt a sörcunaminak

Angliában történt, pontosabban London egy olyan kerületében, ahol tetőzött a […]

Alfred Hershey

Alfred Day Hershey amerikai kémikus, biokémikus, mikrobiológus, genetikus, […]

Max Delbrück

Max Henning Ludwig Delbrück német, amerikai genetikus, biofizikus. 1969-ben […]

Hórihorgas, nagy inas.

Sudár termetű, nyakigláb.

Odd Hassel

Odd Hassel norvég fizikai kémikus volt. 1969-ben Derek Bartonnal megosztva […]

Nehéz a horgasból egyenest csinálni.

A görbéből nem lesz egyenes. Ami egyszer tönkrement, az nehéz kijavítani.

Kercaszomoróc, Magyarország legbátrabb faluja

Mindezt a helyiek bátorságának köszönhetik, hiszen az első világháborút […]

Derek Barton

Sir Derek Harold Richard Barton angol szerves kémikus volt. 1969-ben Odd […]

Hóres móres, markó füles.

A hivataltól gőgös lesz az ember.

Agytörő közösség

Szeretettel várjuk közösségünkbe a történelmet érintő érdekes és misztikus cikkeket és adatokat kedvelőket.

Ida
Ida

Ida germán eredetű név. Jelentése: tevékeny, serény. Ritka női név.

Művelődéstörténet

Az ókori görög bölcsek számos életvezetési tanáccsal látták el kortársaikat, közülük is kiemelkedett az athéni Szolón – akire többnyire mint törvényalkotóra emlékezhetünk. A közepesen gazdag családból származó bölcs sokat tett a közjóért, költőként sem kellett szégyenkeznie, val...
Nem messze Pompeiitől található egy antik építmény, egy úgynevezett exedra (gör. „külső szék”). A görögöknél ezt a félkör alakú, padokkal ellátott fülkét a gümnasziumok oszlopcsarnokaiban építették meg, ahol a filozófusok és a szónokok tarthatták meg előadásaikat a tanulni vágyó...
A mindennapi nyelvhasználat során gyakran élünk nyelvi tabuval. Ennek egyik formája az eufemizmus, valami fenyegető, trágár vagy rossz élmény, jelenség megszépítő kifejezésével. Amikor az ókori görögök a Boszporuszon át eljutottak a Fekete-tengerre, számos olyan veszélyt tapa...
A fényűző, költekező életmódról szóló mondás eredete valószínűsíthetően egy különös középkori divatra vezethető vissza. A XII. században Geoffrey Plantagenetet, Anjou grófját folyamatosan tyúkszembántalmak kínozták, ezért idővel lábméreténél nagyobb és szélesebb cipőkben kezdett...
Bár a spártai Khilón neve csak néha szerepel a hét bölcsről szóló ókori összeállításokban, Platón például őt is közéjük sorolta. Sokan a Kr. e. VI. században élt bölcs férfiúhoz – és nem Lükorgoszhoz – kötik a spártaiak önfegyelemre, kitartásra, egyszerűségre és a katonai képess...
Mindenki hallotta már az „Ami késik, nem múlik” örök érvényű igazságot. Már az Ószövetség egyik szövege, Habakuk jövendölése (Hab. 2:3) is megfogalmaz hasonló értelmű bölcsességet: Mert amit a látomás mond, meghatározott időre vonatkozik, s már teljesedéséhez közeledik, és me...
Sokan hallhatták már az Ez több mint bűn, ez hiba szólást, amelynek eredete nem annyira egyértelmű. Több történész úgy véli, hogy a mondat 1804-ben hangzott el először, amikor Napóleon elfogatta és kivégeztette Enghien herceget. Vannak, akik Talleyrand, mások Antoine de Boulay á...
A franciák egyik jelképe, az ország címerállata, a gall kakas eredete egy bizonyos etimológiának köszönhető – noha valójában hiba. A kakas szó latinul gallus, de a Galliából származó ember is gallus (azaz gall). A kettőnek semmi köze egymáshoz; a földrajzi nevet – azaz Galliát, ...
Az ókori Rómában az alsóbb népréteg elnevezése plebs volt, a plere (megtölteni szóból), jelentése tehát töltelék, tömeg. Egyenjogúságuk kivívása hosszú ideig tartott. Kr. e. 494-ben megtagadták a fegyveres szolgálatot, elsáncolták magukat a Szent Hegyen (Mons Sacra), Róma közelé...
A hazánkhoz legközelebbi tenger egy Atria nevezetű ókori városról kapta a nevét, a település valószínűleg a későbbi Velence közelében állhatott. A rómaiak Mare superior (Felső tenger) elnevezéssel illették, a Mare inferior (Alsó tenger) számukra Itália és a déli szigetek (Szicíl...
Sokan macskaevőknek csúfolják az olaszokat, megmutatjuk, hogy honnan ered a gúnynév. A magnagati (vagy mangiagatti) elnevezés eredetileg csak Vicenza lakóira vonatkozott, ami egy régi legenda szerint (Luxemburgi) Zsigmond magyar uralkodó regnálása idején született, amikor 1413-b...
A történelem egyik legismertebb szállóigéje Az állam én vagyok, amit mindenki úgy tanult az iskolában, hogy XIV. Lajos francia király (ur. 1643–1715) egyik legismertebb mondása. A történészek szerint ugyanakkor nincs sem korabeli, sem későbbi forrás arra vonatkozóan, hogy a Napk...
Mindenki hallotta már „a szó elszáll, az írás megmarad” mondást. A latin Verba volant, scripta manent mondatot egyesek Titus császárnak tulajdonítják, aki ezt mondta volna egyszer a római szenátus előtt – erre azonban nincsenek hiteles források. Sokkal valószínűbb, hogy két m...
Híres emberek híres mondásai, aranyköpései között találjuk az egykori brit miniszterelnöknek, Winston Churchillnek (1874–1965) tulajdonított közismert mondatot is: Csak annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam. Valójában semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, hogy...
A híres „Ha a népnek nincs kenyere, akkor egyen kalácsot” kifejezést mind a mai napig sokan XVI. Lajos francia király feleségének, az osztrák származású Mária Antóniának (1755–1793, képünkön) tulajdonítják – tévesen. (Ráadásul az eredeti francia mondatban briós szerepel…) A t...
Szinte az egész világon az egyik legszerencsétlenebb számnak tartják a 13-ast, hiszen a tökéletes 12-vel ellentétben a halált, a pusztulást jelképezi. Már a babilóniai király, Hammurapi (Kr. e. 1792–1750) törvénykönyvéből is hiányzik a 13-as cikkely, tehát már a kereszténység...
Már az antik időkben is előszeretettel használt, majd a reneszánsz és a barokk korban is nagyon népszerű kronogramma elsősorban sírfeliratokon, épületeken (volt) olvasható. A görög mitológia Kronosz titánjának nevéből alkotott szó tulajdonképpen egy számrejtvény: egy szó, de aká...
Mindenki hallotta már A cél szentesíti az eszközt mondást, amit egyesek Machaivelli (képünkön) kijelentésének tartanak, míg vannak, akik szerint Loyolai Szent Ignác a szerző, s a jezsuiták jelmondataként szolgál. Maga Machiavelli A fejedelem című művében fogalmazott meg olasz...
Az ókori Rómában igen nagy becsben tartották a kimondott szót, valójában még isteni erőt is tulajdonítottak neki. Rengeteg szó származik a for, fari, fatus sum (’mondani, kimondani’) igéből. Íme néhány – több mai nyelvben is használatos szó – eredete. Egy gyermek születésekor...
Nagyon is sok. A digitális szó a latin digitus (’ujj’) szóból származik, aminek kétezer évvel ezelőtt jelentős szerepe volt a római iskolákban. A fiatalok oktatásakor kiemelt figyelmet fordítottak a számolásra, ami nem volt egyszerű művelet, hiszen akkoriban nem ismerték az a...