Agytörő legfrissebbek

Irving Langmuir

Irving Langmuir amerikai kémikus és fizikus volt. 1932-ben kémiai Nobel-díjat […]

A gyümölcs nem esik messze a fájától.

A gyerekek hasonlítanak a szüleikre.

Werner Heisenberg

Werner Karl Heisenberg német elméleti fizikus volt, a kvantummechanika […]

Az „Ép testben ép lélek” nem azt jelenti, amit gondolnánk

Juvenalis (50/60–130) számos fennmaradt szállóigéje vált népszerűvé az elmúlt […]

Aki mit gyűlöl, annak vesztét kívánja.

Aki gyűlölködik, az rosszat akar a másiknak.

A föld legnagyobb jelenlegi vulkánja

38 év lappangás után, működésbe lépett a világ legnagyobb aktív vulkánja, a […]

Könnyen gyűlt, könnyen hűlt.

Aki könnyen meggazdagszik, nem tud vigyázni a pénzére.

A rabszolga és az utolsó vacsora

Elég sokan tisztában vannak, hogy a miniszter szó eredeti, latin jelentése […]

Az 1931-es nagy kínai árvíz

Az 1931-es kínai árvíz, a Jangce–Huaj-folyók árvizei 1931 júniusa és augusztusa […]

Feledékeny gyűjtőt a tél hozza észre.

Aki nem takarékoskodik, annak rossz lesz később.

Agytörő közösség

Szeretettel várjuk közösségünkbe a történelmet érintő érdekes és misztikus cikkeket és adatokat kedvelőket.

Mirabella
Mirabella

A latin eredetű Mirabella női név jelentése csodálatos, csodálatraméltó. Elég ritka női név, nem […]

Adalbert
Adalbert

Az Adalbert germán eredetű férfinév, az Adalberht átvétele. Elemeinek jelentése: nemes fény, híres. […]

Művelődéstörténet

Elég sokan tisztában vannak, hogy a miniszter szó eredeti, latin jelentése ’szolga’. A ministrare ’szolgálni’ igéből származik a ministráns (a miséző papnak segítő személy) szó is. Maga az ige elhomályosult összetétel: a manus (’kéz’) és a struere (’felrakni’) tagokból áll. A mi...
Indulataink – főleg haragunk – elfojtása sosem vezet eredményre, jól tudták ezt őseink is. Káromkodni minden korban szokás volt (- akárcsak manapság…). A legrégebbi fennmaradt írásos magyar káromkodást az 1479-ben kiadott Dubnici krónika őrizte meg. Maga a hadi szitkozódás több ...
Nem éppen hízelgő kijelentést teszünk akkor, amikor egy idősebb „úriembert” vén kecskének nevezünk. Talán kevésbé tűnik pejoratívnak, ha egy hölgyet kapriciózusnak (szeszélyesnek) tartunk – pedig a latin szó a capra (kecske) alakváltozata. E szóból származik a capriccio és a cap...
Manapság szinte elképzelhetetlen az életünk számítógépek, laptopok és mobiltelefonok nélkül, a világhálón pedig egy-két kattintással elérhetők az általunk keresett információk. Természetesen nem volt egy így a korábbi évszázadokban, ezért is volt némileg meglepő, ugyanakkor telj...
Manapság mindenki hallott már szponzorokról, akik anyagilag támogatnak valakit, egy sportklubot vagy éppen valamilyen nagyszabású rendezvényt. Ez azonban eredetileg nem így volt, a főnév a latin jogi szaknyelvben ’kezes, kezességet vállaló’ jelentéssel bírt. A spondere ’esküvel ...
A sakk nagyjából kétezer évvel ezelőtt Indiából indult el hódító útjára. Egy népszerű legenda szerint Shehram hindu király bölcs tanácsadója, Sessa ebn Daher találta ki ura unalmának elűzésére. A tudós mindössze annyit kért jutalmul az uralkodótól, hogy a sakktábla első négyzeté...
Bábel tornyáról szinte mindenki hallott már, ugyanakkor jóval kevesebben tudják, hogy miképpen nevezték és mekkora épület volt. A Kr. e. XIX. században kezdték építeni, s akkoriban a birodalom fővárosaként több százezren lakták. (Az ismert történet szerint – ami Mózes első könyv...
A XVI. század végén, 1595-ben Arnold de Wyon bencés szerzetes Lignum Vitæ című művében számolt be arról, hogy öt évvel korábban fedezett fel egy addig kiadatlan kéziratot, amelyet utóbb Szent Malakiás (1094–1148) ír püspöknek tulajdonítottak. Az ír egyházat újjászervező Malakiás...
Az álomszuszék, álomkóros emberekre még ma hétalvóként hivatkozunk, a kifejezés eredete ókorba nyúlik vissza. A görögül hepta koimōmenoi, latinul septem dormientes néven elhíresült hétalvók legendája szerint az egykori Epheszoszban (a mai Törökországban) Decius római császár ura...
Az ördög ügyvédje (advocatus diaboli) kifejezést gyakorlatilag mindenki ismeri, ám azt talán kevesen, hogy milyen funkciót tölt be a római katolikus egyház szervezetén belül. A hivatalosan promotor fidei (’a hit előzmozdítója’) néven tevékenykedő egyházjogi tudós a szentté (cano...
Heinrich Schliemann (1822–1890), Trója és Mükéné romjait felfedező amatőr német régész nem volt annyira szerencsés, hogy Krétán is kutakodjon a régmúlt kincsei iránt, a terület tulajdonosa csak halála után adta el azt egy másik kiváló tudósnak, az angol Sir Arthur Evans (1851–19...
A karika, a kör – amelynek gyakorlatilag nincs eleje és nincs vége – már ősidők óta (de az egyiptomiak óta mindenképpen) a végtelenség szimbóluma, s egyebek mellett örökké tartó szerelmet (is) jelképezte. Ősi szokás szerint a vőlegény – „vevőlegény” – megveszi a portékát, azaz a...
Az elmúlt évszázadok során rengeteg – mai szemmel nézve legalábbis – meghökkentő törvény, előírás és rendelkezés született Angliában. Manapság is makacsul tartja magát az a hit, hogy tilos meghalni az (angol) parlamentben. De vajon igaz ez? A parlamentben való elhalálozás gon...
A humor nem a modern kor találmánya, már az ókorban is előszeretettel viccelődtek az arra „jó példával” szolgáló embertípusokon. Ezt bizonyítja a legrégebbi fennmaradt viccgyűjtemény is, amelynek keletkezését a Kr. u. IV. századra datálják a szakemberek. A Philogelos (A nevetés ...
Az elmúlt korokhoz hasonlóan napjainkban is népszerű viselet a szakáll. A perzsa uralkodók vagy a görög bölcsek csakúgy szívesen viseltek arcszőrzetet, mint manapság. (Bár Plutarkhosz nem éppen hízelgő megfogalmazása szerint πωγωνοτροφία φιλόσοφων οὐ ποιεῖ, nem a szakállnöveszté...
A magyar néplélekre jellemző (egyik legtalálóbb) szólás a sírva vigad a magyar. A szállóige eme formájának eredeti sora Bajza József (1804–1858) költő és színigazgató 1825-ben megjelent, Borének című költeményében olvasható: Üssük öszve kelyheinket,Bennök égi tűz ragyog!És vi...
A magyar nyelvben is olykor felbukkanó talentum (tálentom) szót napjainkban ’tehetség, rendkívüli adottsággal rendelkező személy’ értelemben használjuk. Eredete a görög talanton kifejezés, ami Homérosz idejében mérlegtányért jelentett, majd azt a súlyt jelölték vele, amit a mérl...
Gyakran emlegetett közmondásaink közé tartozik a „ritka, mint a fehér holló” kifejezés. Az eredeti, Iuvenalis (50/60 k.–130 k.) Szatírák című művében olvasható szöveg azonban fekete hattyút említ: Rara avis in terris nigroque simillima cycno (Érdekesség, hogy a költő akkoriban ...
Et iterum dico vobis facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regnum caelorum. (És mondom néktek: könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.) A Vulgatában több helyen is olvasható (Máté 19,24; Márk 10, 25;...