Mióta nem múlik, ami késik?

Mindenki hallotta már az „Ami késik, nem múlik” örök érvényű igazságot. Már az Ószövetség egyik szövege, Habakuk jövendölése (Hab. 2:3) is megfogalmaz hasonló értelmű bölcsességet:

Mert amit a látomás mond, meghatározott időre vonatkozik, s már teljesedéséhez közeledik, és meg nem hiúsul; ha késlekedik is, higgy benne, mert biztosan eljön és el nem marad.

A megfelelő latin mondás (Quod differrtur, non aufertur) a Kr. u. V. században élt gall származású püspök és egyházi író, ifjabb Arnobius zsoltárokhoz írt kommentárjaiból indult hódító útjára.

Szintén latin bölcsességből származik egy hasonló mondásunk. Titus Livius rómaikról írt történeti munkájában olvasható Potiusque sero quam nunquam mondat vált „Jobb későn, mint soha” formában gyakran idézett tömör kijelentéssé.