Az etruszk mecénás és az Adriai-tenger

A hazánkhoz legközelebbi tenger egy Atria nevezetű ókori városról kapta a nevét, a település valószínűleg a későbbi Velence közelében állhatott. A rómaiak Mare superior (Felső tenger) elnevezéssel illették, a Mare inferior (Alsó tenger) számukra Itália és a déli szigetek (Szicília, Szardínia és Korzika) közötti vizeket jelentette. Ez a mai Tirrén-tenger, ami a türrhénekről – a Közép-Itália nyugati részén élő etruszkok görög elnevezése – kapta a nevét.

A szakemberek szerint Rómában a köztársaság előtti időszakban csak etruszk királyok uralkodtak, sőt, magát a várost is ők (azaz tirrének) alapították; nevét is az etruszk Ruma szóra vezetik vissza. Az tény, hogy a rómaiak számos tárgyat és tevékenységet átvettek az etruszkoktól: ilyen például a liktorok vesszőnyalábja és a fejsze mint hatalmi jelkép, de az áldozati állatok májából való jóslás és a gladiátorküzdelmek is etruszk eredetű. A római papok sokáig etruszk varázsigéket motyogtak a szertartásokon.

A tirrén nép egyik utolsó ismert tagja Augustus császár jó barátja, híres költők – Vergilius, Horatius, Propertius – támogatója, a dúsgazdag Maecenas volt. A nép lakhelyéről, Etrúria tájnevéből, a latin Tusciából ered az olasz Toscana (Toszkána) földrajzi név is.