Agytörő legfrissebbek

Mi a kapcsolat a százszemű óriás és a páva között?

Még manapság is sokszor használjuk az árgus szemekkel figyel kifejezést, […]

Szókratész szerint a kabócák előző életükben emberek voltak

A görög mitológiában a kabóca az újjászületés és a hallhatatlanság szimbóluma […]

Caesar, a népirtó

Bár Iulius Caesar megítélése az utókor számára nem egyértelmű, a nagy hadvezér […]

Hogyan formálódott a Buddha szobor?

Jó tudni, hogy az első emberszerű szobrokat nem is az indiai kultúrából […]

A középkorban (is) divatos volt a fedetlen női mell

Manapság, az internet korában bárki bárhol szemügyre vehet fedetlen kebleket, a […]

Milyen volt az első budapesti neon fényreklám?

Az 1900-as évek elején kezdte hódítását a mozgó fényreklám, amely rövid idő […]

Mi a halál mértékegysége?

Ronald Arthur Howard, a Stanford Egyetem professzora 1980-ban vezette be a […]

Fegyverekkel kell őrizni a vaníliaültetvényeket

2017 környékén a vanília kilogrammja többe került, mint az ezüsté, előállítása […]

Kik voltak az első aranyifjak?

Manapság a gazdag, luxuséletet élő fiatalokat nevezi a köznyelv aranyifjaknak, […]

Mi köze Michael Jacksonnak a Simpson családhoz?

Elég sok, bár erről csak évtizedekkel a közös munka után lehetett beszélni. A […]

Agytörő közösség

Szeretettel várjuk közösségünkbe a történelmet érintő érdekes és misztikus cikkeket és adatokat kedvelőket.

Esztella
Esztella

Az Esztella női keresztnév a latin eredetű Stella spanyol alakváltozata, mely jelentése csillag. A […]

Eperke
Eperke

Az eper szóból alakított Eperke női név, a régi magyar nevek közt, mint Eperjes alakjában fordult […]

Emília
Emília

Az Emília latin eredetű női név, az Emil férfinév női párja. Jelentése: versengő, vetélkedő, […]

Művelődéstörténet

Régebben ismert szólásnak számított az olyan, mint a böjti boszorkány kifejezés. A népi hiedelem szerint a gonoszság megtestesítőjének számító ördögök és cimboráik, a boszorkányok nagyon csúf, ronda lények. A kócos, borzas haj úgy kapcsolódott hozzájuk, hogy a néphit szerint re...
Meglepőnek tűnhet, de már az ókori görögök is használtak WC-papírt, igaz, nem olyan puha eszközt, mint manapság. A lekerekített és lecsiszolt kerámiatöredékeket többször is felhasználták hátsójuk tisztítására. Az egyik leghíresebb fennmaradt ábrázolás Ambrosios festő alkotása (K...
A legismertebb történelmi legendák közé tartozik az a jelenet, amely szerint az eretnekséggel vádolt és máglyahalálra ítélt Husz János ejtette volna ki utoljára az O sancta simplicitas (szent együgyűség) mondatot halála napján 1415-ben, amint észrevette, hogy egy idős asszony bu...
Az ókori görög bölcsek számos életvezetési tanáccsal látták el kortársaikat, közülük is kiemelkedett az athéni Szolón – akire többnyire mint törvényalkotóra emlékezhetünk. A közepesen gazdag családból származó bölcs sokat tett a közjóért, költőként sem kellett szégyenkeznie, val...
Nem messze Pompeiitől található egy antik építmény, egy úgynevezett exedra (gör. „külső szék”). A görögöknél ezt a félkör alakú, padokkal ellátott fülkét a gümnasziumok oszlopcsarnokaiban építették meg, ahol a filozófusok és a szónokok tarthatták meg előadásaikat a tanulni vágyó...
A mindennapi nyelvhasználat során gyakran élünk nyelvi tabuval. Ennek egyik formája az eufemizmus, valami fenyegető, trágár vagy rossz élmény, jelenség megszépítő kifejezésével. Amikor az ókori görögök a Boszporuszon át eljutottak a Fekete-tengerre, számos olyan veszélyt tapa...
A fényűző, költekező életmódról szóló mondás eredete valószínűsíthetően egy különös középkori divatra vezethető vissza. A XII. században Geoffrey Plantagenetet, Anjou grófját folyamatosan tyúkszembántalmak kínozták, ezért idővel lábméreténél nagyobb és szélesebb cipőkben kezdett...
Bár a spártai Khilón neve csak néha szerepel a hét bölcsről szóló ókori összeállításokban, Platón például őt is közéjük sorolta. Sokan a Kr. e. VI. században élt bölcs férfiúhoz – és nem Lükorgoszhoz – kötik a spártaiak önfegyelemre, kitartásra, egyszerűségre és a katonai képess...
Mindenki hallotta már az „Ami késik, nem múlik” örök érvényű igazságot. Már az Ószövetség egyik szövege, Habakuk jövendölése (Hab. 2:3) is megfogalmaz hasonló értelmű bölcsességet: Mert amit a látomás mond, meghatározott időre vonatkozik, s már teljesedéséhez közeledik, és me...
Sokan hallhatták már az Ez több mint bűn, ez hiba szólást, amelynek eredete nem annyira egyértelmű. Több történész úgy véli, hogy a mondat 1804-ben hangzott el először, amikor Napóleon elfogatta és kivégeztette Enghien herceget. Vannak, akik Talleyrand, mások Antoine de Boulay á...
A franciák egyik jelképe, az ország címerállata, a gall kakas eredete egy bizonyos etimológiának köszönhető – noha valójában hiba. A kakas szó latinul gallus, de a Galliából származó ember is gallus (azaz gall). A kettőnek semmi köze egymáshoz; a földrajzi nevet – azaz Galliát, ...
Az ókori Rómában az alsóbb népréteg elnevezése plebs volt, a plere (megtölteni szóból), jelentése tehát töltelék, tömeg. Egyenjogúságuk kivívása hosszú ideig tartott. Kr. e. 494-ben megtagadták a fegyveres szolgálatot, elsáncolták magukat a Szent Hegyen (Mons Sacra), Róma közelé...
A hazánkhoz legközelebbi tenger egy Atria nevezetű ókori városról kapta a nevét, a település valószínűleg a későbbi Velence közelében állhatott. A rómaiak Mare superior (Felső tenger) elnevezéssel illették, a Mare inferior (Alsó tenger) számukra Itália és a déli szigetek (Szicíl...
Sokan macskaevőknek csúfolják az olaszokat, megmutatjuk, hogy honnan ered a gúnynév. A magnagati (vagy mangiagatti) elnevezés eredetileg csak Vicenza lakóira vonatkozott, ami egy régi legenda szerint (Luxemburgi) Zsigmond magyar uralkodó regnálása idején született, amikor 1413-b...
A történelem egyik legismertebb szállóigéje Az állam én vagyok, amit mindenki úgy tanult az iskolában, hogy XIV. Lajos francia király (ur. 1643–1715) egyik legismertebb mondása. A történészek szerint ugyanakkor nincs sem korabeli, sem későbbi forrás arra vonatkozóan, hogy a Napk...
Mindenki hallotta már „a szó elszáll, az írás megmarad” mondást. A latin Verba volant, scripta manent mondatot egyesek Titus császárnak tulajdonítják, aki ezt mondta volna egyszer a római szenátus előtt – erre azonban nincsenek hiteles források. Sokkal valószínűbb, hogy két m...
Híres emberek híres mondásai, aranyköpései között találjuk az egykori brit miniszterelnöknek, Winston Churchillnek (1874–1965) tulajdonított közismert mondatot is: Csak annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam. Valójában semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, hogy...
A híres „Ha a népnek nincs kenyere, akkor egyen kalácsot” kifejezést mind a mai napig sokan XVI. Lajos francia király feleségének, az osztrák származású Mária Antóniának (1755–1793, képünkön) tulajdonítják – tévesen. (Ráadásul az eredeti francia mondatban briós szerepel…) A t...
Szinte az egész világon az egyik legszerencsétlenebb számnak tartják a 13-ast, hiszen a tökéletes 12-vel ellentétben a halált, a pusztulást jelképezi. Már a babilóniai király, Hammurapi (Kr. e. 1792–1750) törvénykönyvéből is hiányzik a 13-as cikkely, tehát már a kereszténység...
Már az antik időkben is előszeretettel használt, majd a reneszánsz és a barokk korban is nagyon népszerű kronogramma elsősorban sírfeliratokon, épületeken (volt) olvasható. A görög mitológia Kronosz titánjának nevéből alkotott szó tulajdonképpen egy számrejtvény: egy szó, de aká...