Agytörő legfrissebbek

Mindenben gáncsot talál.

Kötözködik, mindenben problémát talál.

Honnan jött az andráskereszt elnevezés?

Világszerte, de hazánkban is így nevezik a faácsolt merevítéseket, valamint a […]

Fredrik Bajer

Fredrik Bajer dán politikus és parlamenti képviselő volt. A nemzetközi […]

Klas Pontus Arnoldson

Klas Pontus Arnoldson svéd újságíró, politikus és Nobel-békedíjas volt. […]

Minden gallyba ne botolj meg.

Minden semmiségen nem érdemes kiakadni.

A széles körmű állat, aki ismeri a geometriát

A neves görög filozófus, Platón rendkívüli hatást gyakorolt a filozófiában, […]

Rudolf Eucken

Rudolf Christoph Eucken német filozófus 1908-ban irodalmi Nobel-díjat kapott […]

Ilja Mecsnyikov

Ilja Iljics Mecsnyikov, más néven Élie Metcsnikoff, moldvai nemesi származású […]

A “szellemfotózás” aranykora

Volt idő, mikor rendszeresen készítettek portrékat úgy, hogy elhunyt […]

Agytörő közösség

Szeretettel várjuk közösségünkbe a történelmet érintő érdekes és misztikus cikkeket és adatokat kedvelőket.

Gréta
Gréta

A görög Margareta (magyarul: Margaréta, Margit) névnek önállósult becézett formája a Gréta női […]

Margit
Margit

Margit a görög margarita szóból ered, annak megmagyarosodott formája. Jelentése: gyöngy. Gyakori […]

Művelődéstörténet

Az elmúlt évszázadok során rengeteg – mai szemmel nézve legalábbis – meghökkentő törvény, előírás és rendelkezés született Angliában. Manapság is makacsul tartja magát az a hit, hogy tilos meghalni az (angol) parlamentben. De vajon igaz ez? A parlamentben való elhalálozás gon...
A humor nem a modern kor találmánya, már az ókorban is előszeretettel viccelődtek az arra „jó példával” szolgáló embertípusokon. Ezt bizonyítja a legrégebbi fennmaradt viccgyűjtemény is, amelynek keletkezését a Kr. u. IV. századra datálják a szakemberek. A Philogelos (A nevetés ...
Az elmúlt korokhoz hasonlóan napjainkban is népszerű viselet a szakáll. A perzsa uralkodók vagy a görög bölcsek csakúgy szívesen viseltek arcszőrzetet, mint manapság. (Bár Plutarkhosz nem éppen hízelgő megfogalmazása szerint πωγωνοτροφία φιλόσοφων οὐ ποιεῖ, nem a szakállnöveszté...
A magyar néplélekre jellemző (egyik legtalálóbb) szólás a sírva vigad a magyar. A szállóige eme formájának eredeti sora Bajza József (1804–1858) költő és színigazgató 1825-ben megjelent, Borének című költeményében olvasható: Üssük öszve kelyheinket,Bennök égi tűz ragyog!És vi...
A magyar nyelvben is olykor felbukkanó talentum (tálentom) szót napjainkban ’tehetség, rendkívüli adottsággal rendelkező személy’ értelemben használjuk. Eredete a görög talanton kifejezés, ami Homérosz idejében mérlegtányért jelentett, majd azt a súlyt jelölték vele, amit a mérl...
Gyakran emlegetett közmondásaink közé tartozik a „ritka, mint a fehér holló” kifejezés. Az eredeti, Iuvenalis (50/60 k.–130 k.) Szatírák című művében olvasható szöveg azonban fekete hattyút említ: Rara avis in terris nigroque simillima cycno (Érdekesség, hogy a költő akkoriban ...
Et iterum dico vobis facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regnum caelorum. (És mondom néktek: könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.) A Vulgatában több helyen is olvasható (Máté 19,24; Márk 10, 25;...
Manapság vak és gyengén látó emberek millió használják olvasásra a Braille-írást, amely valójában egy nyilvános kódrendszer. Eredete Napóleon hadseregéig nyúlik vissza, a hadvezér ugyanis újabb hódításokon törte a fejét, de nehézkesnek ítélte meg a csaták közben a különböző csap...
Még manapság is sokan tartják magukat ahhoz a hiedelemhez, hogy nem koccintanak sörrel, mondván, hogy az osztrákok így ünnepelték az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverését és az aradi vértanúk kivégzését, s azóta magyar ember nem koccint sörrel – bár vannak, akik szeri...
Mindenki ismeri a mondást, hogy Minden út Rómába vezet, ám mai értelmében ez (természetesen) nem igaz. Manapság is használt formájában a neves francia költő, La Fontaine írta le először A békebíró, az ápoló és a remete (Le juge arbitre, l’hospitalier et le solitaire) című meséjé...
Az egykori egyetemisták – jó esetben – manapság is örömmel emlékeznek vissza a felsőfokú tanulmányaiknak helyet adó intézményükre. Az alma mater (szoptatós anya) kifejezés először Lucretius (Kr. e. 99–55) római költő De rerum natura című tankölteményében olvasható: Denique ca...
A középkori járványok, éhínségek és háborúk egyik következménye az ars moriendi (a meghalás művészete, tulajdonképpen szép halál) mint műfaj megszületése. A halálra készülő betegek és haldoklók számára összeállított tanácsok, előírások, a halálról való elmélkedések, vigasztal...
Szinte egész Európában ismert a Ne fesd az ördögöt a falra (mert még megjelenik) szólásmondás, amelynek eredete azon hiedelem, miszerint egy szónak vagy névnek mágikus ereje van: ha valamely gonosz, félelmetes lény megnevezünk, akkor azonnal meg is idézzük, néha emberfeletti hat...
A középkor folyamán kezdődött el az égetett szeszek „diadalútja". A lepárlás (desztilláció) folyamata bonyolult eljárás volt, ezért a műveletet főleg alkímiával foglalkozó tudósok, tanult személyek végezték. A szeszfőzés maga fokozatosan vált a mindennapok részévé. Az eljárás so...
A magyar néphagyomány – még ha csak szórványosan is – ismeri az úgynevezett halálválasztó fű motívumát. Az ország több területén többféle növényt alkalmaznak e célból. Egy 1940-ben született tanulmány a baranyai vármegyei Nagyváty lakóinak gyakorlatát idézi: Ha hosszú ideig ...
Az ősi civilizációkban sem volt könnyű korán ébredni – főleg megfelelő (segéd)eszköz hiányában. Az ókori Kínában azonban leleményesen oldották meg a problémát: szögeket szúrtak a gyertyákba, amelyek az olvadás során hangos csörömpöléssel az alul lévő tálcára estek, így ébresztve...
Nemrég érdekes leletre bukkantak lengyel kutatók Pieńben, Bydgoszcz városának közelében. A selyemsapkát viselő – ezért vélhetően gazdag és előkelő – nőről egyik előreálló foga miatt azt feltételezhették, hogy vámpírként fog új életre kelni, ezért a nyaka fölé sarlót helyeztek, h...
Észak-Spanyolország és Délnyugat-Franciaország területén élő baszk nép nem csupán sajátos nyelve miatt különleges, hiszen számos ősi szokást megtartott múltjából. Ilyen például a couvade (a francia couver ’költeni, kotlani’ szóból, tehát a férfi gyermekágy: az újszülött világraj...
Az egyik leghíresebb prehumanista pap és költő, Francesco Petrarca (1304–1374, képünkön) használta először a saecula tenebrae kifejezést arra az időszakra, amely a római birodalom bukása és az első ezredforduló közötti intervallumot öleli fel. Egy 1341-ben született írásában a k...
Felsorolni is nehéz, hogy elődeink milyen furmányos módon végezték ki ellenfeleiket, hadifoglyaikat, vagy boszorkányság vádjával elítélt szerencsétleneket, esetleg elvetemült gonosztevőket. Minden bizonnyal az egyik „legötletesebb”, egyben legrémisztőbb eszköz az ókorban kifundá...