Agytörő legfrissebbek

Marie Curie-t titkos szerelmi élete miatt nem hívták a Nobel-díj átadására

1903-ban vehette át első Nobel-díját, akkor férjével, Pierre-el közösen utazott […]

António Egas Moniz

António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, más néven Egas Moniz, született […]

Hangafára föl nem akaszthatja magát.

Annyira gyenge, hogy nem bír el egy embert sem.

Walter Rudolf Hess

Walter Rudolf Hess svájci fiziológus volt. 1949-ben António Egas Moniz-al […]

Ez a magyar nyelv egyik legmeghökkentőbb vonása

Számos sajátossággal rendelkezik ékes magyar nyelvünk, az egyik legkülönösebb a […]

Az ókori foci szabályai

Feljegyzések bizonyítják, hogy az i.e.1. században már létezett olyan […]

William Giauque

William Francis Giauque kanadai-amerikai kémikus volt. 1949-ben kémiai […]

Hamar hamvas, késő kedves.

Először bíráljuk, azután megbecsüljük.

Jukava Hideki

Jukava Hideki volt az első japán fizikus, aki 1949-ben Nobel-díjat kapott „a […]

Agytörő közösség

Szeretettel várjuk közösségünkbe a történelmet érintő érdekes és misztikus cikkeket és adatokat kedvelőket.

Vivien
Vivien

Vivien latin-angol eredetű név, a Viviána alakváltozata. Egyes magyarázatok szerint a Viviána […]

Melinda
Melinda

Melinda írói névadásként keletkezett. Katona József Bánk bán című drámája alapján lett népszerű. […]

Művelődéstörténet

Mindenki hallotta már A cél szentesíti az eszközt mondást, amit egyesek Machaivelli (képünkön) kijelentésének tartanak, míg vannak, akik szerint Loyolai Szent Ignác a szerző, s a jezsuiták jelmondataként szolgál. Maga Machiavelli A fejedelem című művében fogalmazott meg olasz...
Az ókori Rómában igen nagy becsben tartották a kimondott szót, valójában még isteni erőt is tulajdonítottak neki. Rengeteg szó származik a for, fari, fatus sum (’mondani, kimondani’) igéből. Íme néhány – több mai nyelvben is használatos szó – eredete. Egy gyermek születésekor...
Nagyon is sok. A digitális szó a latin digitus (’ujj’) szóból származik, aminek kétezer évvel ezelőtt jelentős szerepe volt a római iskolákban. A fiatalok oktatásakor kiemelt figyelmet fordítottak a számolásra, ami nem volt egyszerű művelet, hiszen akkoriban nem ismerték az a...
Bár manapság már viszonylag közismert a turulmadár szimbóluma történelmi hagyományunkban, egyértelmű, tudományos madártani meghatározása még nem született meg. Kézai Simon így írt 1285 körül keletkezett krónikájában: „Etele király címere, amelyet a pajzsán viselt, egy madárh...
Sir Arthur Conan Doyle híres magándetektívjének nevét az egész világ ismeri, ám a szerző feleségének köszönhető, hogy egyáltalán ezen néven oldja meg a rejtélyeket – Conan Doyle ugyanis eredetileg egészen meghökkentő nevet akart adni főhősének. A neves nyomozó először Sherrin...
Nem a sárkányokról, nem is legendákról írtak akkor, az isteneknek tettek fel kérdéseket egy különleges rituálé során.  A kínai hagyományban is kiemelten fontos az istenségekkel való kommunikáció, ez pedig már több ezer éve is így lehetett, hiszen az ősi írásjelek is erre utal...
Az ókorban csak kevés színésznek adatott meg akkora népszerűség, hírnév és dicsőség, mint Quintus Roscius Gallusnak (Kr. e. 125–62, becenevén Comoedus, mivel főleg vígjátékokban szerepelt, azokban is leginkább a hagyományos parazita szerepekben remekelt). Akkoriban a színésze...
Elég sokan tisztában vannak, hogy a miniszter szó eredeti, latin jelentése ’szolga’. A ministrare ’szolgálni’ igéből származik a ministráns (a miséző papnak segítő személy) szó is. Maga az ige elhomályosult összetétel: a manus (’kéz’) és a struere (’felrakni’) tagokból áll. A mi...
Indulataink – főleg haragunk – elfojtása sosem vezet eredményre, jól tudták ezt őseink is. Káromkodni minden korban szokás volt (- akárcsak manapság…). A legrégebbi fennmaradt írásos magyar káromkodást az 1479-ben kiadott Dubnici krónika őrizte meg. Maga a hadi szitkozódás több ...
Nem éppen hízelgő kijelentést teszünk akkor, amikor egy idősebb „úriembert” vén kecskének nevezünk. Talán kevésbé tűnik pejoratívnak, ha egy hölgyet kapriciózusnak (szeszélyesnek) tartunk – pedig a latin szó a capra (kecske) alakváltozata. E szóból származik a capriccio és a cap...
Manapság szinte elképzelhetetlen az életünk számítógépek, laptopok és mobiltelefonok nélkül, a világhálón pedig egy-két kattintással elérhetők az általunk keresett információk. Természetesen nem volt egy így a korábbi évszázadokban, ezért is volt némileg meglepő, ugyanakkor telj...
Manapság mindenki hallott már szponzorokról, akik anyagilag támogatnak valakit, egy sportklubot vagy éppen valamilyen nagyszabású rendezvényt. Ez azonban eredetileg nem így volt, a főnév a latin jogi szaknyelvben ’kezes, kezességet vállaló’ jelentéssel bírt. A spondere ’esküvel ...
A sakk nagyjából kétezer évvel ezelőtt Indiából indult el hódító útjára. Egy népszerű legenda szerint Shehram hindu király bölcs tanácsadója, Sessa ebn Daher találta ki ura unalmának elűzésére. A tudós mindössze annyit kért jutalmul az uralkodótól, hogy a sakktábla első négyzeté...
Bábel tornyáról szinte mindenki hallott már, ugyanakkor jóval kevesebben tudják, hogy miképpen nevezték és mekkora épület volt. A Kr. e. XIX. században kezdték építeni, s akkoriban a birodalom fővárosaként több százezren lakták. (Az ismert történet szerint – ami Mózes első könyv...
A XVI. század végén, 1595-ben Arnold de Wyon bencés szerzetes Lignum Vitæ című művében számolt be arról, hogy öt évvel korábban fedezett fel egy addig kiadatlan kéziratot, amelyet utóbb Szent Malakiás (1094–1148) ír püspöknek tulajdonítottak. Az ír egyházat újjászervező Malakiás...
Az álomszuszék, álomkóros emberekre még ma hétalvóként hivatkozunk, a kifejezés eredete ókorba nyúlik vissza. A görögül hepta koimōmenoi, latinul septem dormientes néven elhíresült hétalvók legendája szerint az egykori Epheszoszban (a mai Törökországban) Decius római császár ura...
Az ördög ügyvédje (advocatus diaboli) kifejezést gyakorlatilag mindenki ismeri, ám azt talán kevesen, hogy milyen funkciót tölt be a római katolikus egyház szervezetén belül. A hivatalosan promotor fidei (’a hit előzmozdítója’) néven tevékenykedő egyházjogi tudós a szentté (cano...
Heinrich Schliemann (1822–1890), Trója és Mükéné romjait felfedező amatőr német régész nem volt annyira szerencsés, hogy Krétán is kutakodjon a régmúlt kincsei iránt, a terület tulajdonosa csak halála után adta el azt egy másik kiváló tudósnak, az angol Sir Arthur Evans (1851–19...
A karika, a kör – amelynek gyakorlatilag nincs eleje és nincs vége – már ősidők óta (de az egyiptomiak óta mindenképpen) a végtelenség szimbóluma, s egyebek mellett örökké tartó szerelmet (is) jelképezte. Ősi szokás szerint a vőlegény – „vevőlegény” – megveszi a portékát, azaz a...