Agytörő legfrissebbek

Koncert az élhetetlen Antarktiszon

Az emberi kreativitás határtalan. Számos Guiness rekord született az előző […]

Így nevelték és szerették a fiúkat a spártaiak II.

Előző cikkünk vége arról szólt, hogy a fiatal, harcosnak nevelődő spártai […]

Miért nem mosolyogtak a régi fotókon?

Joseph Nicéphore Niépce képét tartjuk történelmünk legrégebbi ismert […]

Így nevelték és szerették a fiúkat a spártaiak I.

Az ókori spártaiak neveléséről sokat tudunk, a fiatal fiúk taníttatásáról való […]

Mi a kapcsolat a százszemű óriás és a páva között?

Még manapság is sokszor használjuk az árgus szemekkel figyel kifejezést, […]

Szókratész szerint a kabócák előző életükben emberek voltak

A görög mitológiában a kabóca az újjászületés és a hallhatatlanság szimbóluma […]

Caesar, a népirtó

Bár Iulius Caesar megítélése az utókor számára nem egyértelmű, a nagy hadvezér […]

Hogyan formálódott a Buddha szobor?

Jó tudni, hogy az első emberszerű szobrokat nem is az indiai kultúrából […]

A középkorban (is) divatos volt a fedetlen női mell

Manapság, az internet korában bárki bárhol szemügyre vehet fedetlen kebleket, a […]

Milyen volt az első budapesti neon fényreklám?

Az 1900-as évek elején kezdte hódítását a mozgó fényreklám, amely rövid idő […]

Agytörő közösség

Szeretettel várjuk közösségünkbe a történelmet érintő érdekes és misztikus cikkeket és adatokat kedvelőket.

Kincső
Kincső

A Kincső női név Jókai Mór alkotása A jövő század regénye című művében, bár ott helynévként […]

Kinga
Kinga

Kinga a germán eredetű Kinigunda név régi magyar formája. Jelentése: nemzetség harcosa. Rendkívül […]

Mitológia

Még manapság is sokszor használjuk az árgus szemekkel figyel kifejezést, amelynek értelme, hogy valaki nagyon éberen (gyanakvóan) figyel valamire vagy valakire. A köznevesült árgus szó a görög mitológia Argosz (latinul Argus) személynévből származik. A százszemű óriás pásztorkén...
Jó tudni, hogy az első emberszerű szobrokat nem is az indiai kultúrából származó buddhisták készítették, arca pedig hideg és távolságtartó volt. A lakásdekorációval foglalkozók is előszeretettel veszik elő a Buddha szobrokat azzal a céllal, hogy a békét, a letisztultságot hoz...
Manapság már kevésbé használjuk, ám régebben gyakran jelent meg a közbeszédben a tantaluszi kín kifejezés. A görög mitológia szerint Tantalosz a lüdiai Szipülosz királya (egyesek szerint Tmólosz, mások szerint Zeusz fia) volt. A főisten jó néhány kedvezményben részesítette, így ...
A 21. század felvilágosult társadalmában már kevesebben tartanak a természetfölötti erőktől, de a törött tükör valahogy máig a legelterjedtebb babonák között szerepel. Az ókorban a kézművesek polírozták ki a fémfelületeket annyira, hogy azt “tükörként” lehessen használni. Akk...
Már az ókorban is rengeteg olyan csontmaradvány került elő a föld alól, amelyek a pleisztocén idején élt ősi állatokhoz tartoztak. A főleg masztodonoktól, mamutoktól (képünkön), gyapjas orrszarvúaktól, barlangi medvéktől vagy kardfogú tigrisektől származó óriási csontokat akkori...
A görög mitológia szerint Pandóra az emberek ősanyja; átvitt értelemben minden baj és szerencsétlenség forrása. Amikor Prométheusz ellopta a tüzet az istenektől, akkor Zeusz elhatározta, hogy megbünteti az embereket, ezért parancsára Héphaisztosz alkotta meg földből és vízből. M...
A görög mitológia ad választ a kérdésre. Tüdeuszt (Tydeus), a kicsi, de annál harciasabb héroszt Athéné istennő támogatta sokáig. Az aiol hős egyike volt a Thébai ellen támadó hét vezérnek, s a város ostroma során veszítette életét – nem szokványos módon. Miután számos ellenfelé...
A székesfehérvári városi képtár Deák Gyűjteményében egészen különleges tárgyak is láthatók. A névadó Deák Dénes (1931–1993) könyvtáros és mecénás a kortárs képzőművészeti alkotások mellett számos érdekes műtárgyat is gyűjtött, egyebek mellett jó néhány ókori egyiptomi emléket is...
A görög mitológiában több folyó is „átszeli” az alvilágot, amelyek egyike a Léthé. Az ókorban sokan hittek a lélekvándorlásban, amely során a halottak lelke hosszadalmas megtisztulási folyamat után új életre kel. Ahhoz, hogy a korábbi életüket elfelejtsék, a Léthé vizéből kellet...
Az elátkozott hajó, melyet partraszállás nélküli bolyongásra ítéltek az idők végezetéig. Mi igaz a legendából? A tengerészek történetei olyannyira ismerté váltak, hogy már a művészek is feldolgozták történetét. Megjelent Richard Wagner operájában, de a híres Karib-tenger kaló...
Már az antik világban is alkalmaztak kínzást és kivégzést azokon, akiket valamilyen bűn elkövetésével vádoltak. Kínzás A görögök elsősorban a rabszolgákat vetették kínvallatás alá, az egyik legfélelmetesebb eszköz az úgynevezett Ixión kereke* volt, amely gyógyíthatatlan tö...
A görög mitológia egyik legismertebb alakja Teiresziász, a vak jós. Thébai városának elismert, megbecsült bölcsének minden jóslata valóra vált – nem is csoda, hiszen jövendőmondó képessége isteni eredetű. Több verzió is létezik arra vonatkozóan, hogy Teiresziász miért és hogy...
Nem a sárkányokról, nem is legendákról írtak akkor, az isteneknek tettek fel kérdéseket egy különleges rituálé során.  A kínai hagyományban is kiemelten fontos az istenségekkel való kommunikáció, ez pedig már több ezer éve is így lehetett, hiszen az ősi írásjelek is erre utal...
Európa, Ázsia, Afrika és a többi földrész is női nevekből alakultak, melyek a görög mitológiához köthetőek.  A mi földrészünk Európa, pontosabban Europé. Ő volt az, akit gyermekként Zeusz magával ragadott egy bika képében, testvére, Kadmosz pedig segítségére indult. A le...
Esthajnalcsillagként emlegetjük azt a fénypontot, mely a legkorábban tűnik fel, és a legtovább látható a keleti égbolton. Ennek ellenére kevesen tudják, hogy a Naprendszer legfényesebb bolygóját látjuk ott. Az égen látott égitestek fényességét három jellemző határozza meg. A ...
A római mitológia bővelkedik a különféle rendű-rangú istenekben, akik a mindennapi élet tevékenységeit voltak hivatottak jelképezni. A földművelés természetesen alapvető fontossággal bírt, ezért nem csoda, hogy külön istenek vigyáztak és őrizték a vetést, a gyümölcsöket, vagy ép...
Sokan az északi Finnországra gondolnak, mivel hozzá kötjük a hideg telet, a szánhúzó rénszarvasokat és a meleg piros kabátot, egyébként is ott található a “műhelye”, de téves ez az elképzelés. Az elterjedt nyugati történetekben valóban a havas északról indul, ugye december 6-...
A közel 3600 éves alkotás a kozmikus jelenséget, az égboltot jelképezi. Különlegességét csak az fokozza, hogy nem találtak még ennél régebbi műemléknek, amely a korabeli csillagrendszert jelképezi. Napjainkban is megtekinthető az a lelet, amelyet az UNESCO Nemzetközi Tanácsad...
Volt már, hogy legyőzendő szörnyetegként, esetleg főgonoszként ábrázolták bizonyos művekben, megjelent persze hősként is, de az eredeti történetében semmi “erőt” nem kapott, sőt. Perszeusz mítoszán keresztül vált ismerté, aki egy hőstörténetben levágta a fejét. A mese lény...
Egy többszáz éves hagyomány, mely utoljára XXIII. János pápa halálakor lett megtartva, vagyis 1963-ban ellenőrizték utoljára kalapáccsal, hogy valóban elhunyt a pápa. Ennek elvégzését a camerlengora, más néven a bíboros kamarásra, az Apostoli Kamara élén álló képviselőre bízt...