Ezért száll el a szó és marad meg az írás

Mindenki hallotta már „a szó elszáll, az írás megmarad” mondást. A latin Verba volant, scripta manent mondatot egyesek Titus császárnak tulajdonítják, aki ezt mondta volna egyszer a római szenátus előtt – erre azonban nincsenek hiteles források.

Sokkal valószínűbb, hogy két mondás kombinációjából alakult ki. Kempis Tamás író (1380–1471) korának egyik legnépszerűbb művében (Krisztus követése, De imitatione Christi) így fogalmazott:

Quid enim sunt verba, nisi verba? Per aerem volant, sed lapidem nin laedunt.

Mi van akkor, ha a szavak csupán szavak? Elszállnak a levegőben, még a kőnek sem ártanak.

A középkor egyik legnagyobb hatású szerzője, a humanista Rotterdami Erasmus (1466/69–1536) pedig a következőket írta egyik versében:

Scripta manent ulla non peritura die.

Az írás megmarad, hacsak rosszabb napok nem jönnek.

Ajánlott olvasmány:
Koncsek Krisztián: Idézetvadász I.