Az ókori bölcs, aki megmutatta, hogyan kell némán f*ngani

Bár a spártai Khilón neve csak néha szerepel a hét bölcsről szóló ókori összeállításokban, Platón például őt is közéjük sorolta. Sokan a Kr. e. VI. században élt bölcs férfiúhoz – és nem Lükorgoszhoz – kötik a spártaiak önfegyelemre, kitartásra, egyszerűségre és a katonai képességek folyamatos fejlesztésére irányuló rendszerét.

Életéről nem sokat tudni, annyi bizonyos, hogy ephoros volt, s talán hozzá kapcsolódik az ephorosokból álló testület egyre növekvő hatalma, ami bizonyos ügyekben még az aktuális király hatalmát is meghaladta.

Természetesen jó néhány bölcs mondást tulajdonítanak neki, így például „Ne mondj rosszat a holtakról!”, „Ne nevesd ki a szerencsétlen embert!”, „Engedelmeskedj a törvényeknek!”, „Ne kívánj lehetetlent!”.

Egy ostiai fürdőben fellelt graffiti ugyanakkor egy kevésbé illedelmes tanításáról számol be latin nyelven:

Vissire tacite Chilon docuit subdolus.

Azaz

A ravasz Khilón megmutatta, hogyan kell némán fingani.