Karola
Karola

A Karola a Károly férfinév latin alakjának, a Carolusnak a női párja. Jelentése: derék ember, szabad...

Károly
Károly

A Károly név eredetét két név egybeesésével magyarázhatjuk. Az egyik a régi magyar Karuly személynév...

Történelem

Több, mint 4000 éve ismerik a kátrányt, mint építési anyagot, de a kifejezetten magas költsége miatt nem volt célszerű használni. Több országban is feltűnt, de csak a 20. században terjedt el. A technika felbukkant Franciaországban, Ausztriában és az USA-ban is, illetve íráso...
Sokan az első hangrögzítést is Edisonhoz kötik, de tévesen, ugyanis egy francia feltaláló már előtte sikerrel járt, bár komoly gondba ütközött. Nem tudta visszajátszani. Thomas Edisont tekintik a hangrögzítés megalkotójának, hiszen már az 1877-ben készült feljegyzéseiben leír...
A magyar honfoglalás ezeréves évfordulójának megünnepléséről szóló tervek és elképzelések már jóval az 1896-os országos rendezvénysorozat megvalósítása előtt felmerültek hazánkban. Csaknem 130 éve, a millenniumi ünnepségek megszervezésének kezdete előtt mind a közéleti szereplők...
Egy Kr. u. IV. században készült antik római kehely titkaira csak a XX. század végén találtak megoldást a kutatók, akik szerint a British Museumban látható, mintegy 1600 évvel ezelőtt készített Lükurgosz-serleg színváltását olyan technika alkalmazásával érték el, amilyen manapsá...
A történelem folyamán számos uralkodót, államférfit, országvezetőt akartak meggyilkolni, s érdekes kérdés, hogy közülük vajon ki lehetett az, aki a legtöbbször került a merénylők célkeresztjébe. Sokan Kuba egykori kommunista elnökét, Fidel Castrót (1926–2016) tartják a „győztesn...
A tetoválás manapság világszerte óriási divatnak örvend, szerencsére testdíszítése miatt nem gyilkolnak meg senkit. Azonban volt olyan történelmi időszak, amikor halott maori harcosok levágott és kikészített (tetovált) fejének gyűjtése különleges szórakozásnak számított.A maorik...
A római birodalomban is igen népszerű italnak számított a bor – bár természetesen nem olyan jellegű itókára kell gondolni, mint amilyeneket most iszunk. Valószínű, hogy az ókori borok nehezebbek és magasabb alkoholtartalmúak voltak a jelenlegieknél, noha nemigen itták tisztán – ...
Közel két tucat feltaláló húzhatja a száját, hiszen az izzólámpát Edison nevéhez kötik, pedig ő csak véglegesítette az ötleteket 1879-ben. Már 1802-ben készített vékony platinaszál izzásával működő fényforrást Humphry Davy, de az nem bírta sokáig. Drága volt és hamar tönkreme...
A rómaiak másképp számolták az eltelt időt, ők 10 hónapra osztottak egy évet, kezdve márciussal. Nagyjából időszámításunk előtt úgy 150-ben még el is hagyták az első két hónapot, nem tartották fontosnak, mivel mezőgazdasági szempontból „üres” hónapok voltak. A sort a kezd...
A második világégés nemcsak a világtörténelem legnagyobb kataklizmája volt, de a médiatörténet egyik leghosszabb műsorszünetét is okozta. A BBC egyik adásában éppen Mickey egérről szóló rajzfilmet vetítettek 1939. szeptember elsején, amikor megszakították a műsort és bejelentett...
Nem csupán Szodoma és Gomorra bűnös lakóit érte utol végzetük, hanem az ókori Szübarisz élvhajhász polgárait is. (Manapság is használatos a szibarita szó a puhány, élvezeteknek hódoló ember szinonimájaként.) Az anekdota szerint a város kereskedői annyira elmerültek a gyönyörhajh...
Elsőként érték el a hold felszínét, igaz, ember nem utazott az űreszközön. 1966 február 3-án landolt gond nélkül a Luna-9 orosz űrszonda. Jóval korábban az első szonda már az indulásnál felrobbant, mindössze 93 másodperccel a start után. Ez 1958-ban történt, akkor egy átalakí...
Pandémiától rettegő világunkban – főleg annak fényében, hogy a koronavírus által okozott tüdőgyulladás azért (is) különösen veszélyes, mert az egész tüdőt érinti, és nem csak annak bizonyos részeit – sajnos időszerű ama betegség történetének felelevenítése, amelyet a nagyvilágba...
Évbúcsúztató ünnepségeket már az ókori Mezopotámiában és Egyiptomban is tartottak. Később a szilveszter dátuma a nyugati kultúrkörben többször is megváltozott: volt idő, amikor december 24-én ünnepelték, de előfordult, hogy vízkeresztkor (vagy más néven a háromkirályok napján), ...
Brunszvik Teréz, Teleki Blanka, Leövey Klára, Karacs Teréz – ők a magyar nőnevelés (fő)nemesi származású élharcosai és elindítói. A reformkorban merült fel először a gondolat, hogy a magyar nők számára is elérhetővé váljon a magasabb iskolai végzettség megszerzése. Az első lépés...
Türr Istvánról (1825–1908) sokan tudják, hogy Garibaldi oldalán részt vett az olasz függetlenségi harcokban, tábornoki rangig vitte, a katonáskodás mellett azonban tevékenyen fáradozott a magyar közügyek és népművelés jobbításán is. Így aztán – az 1869-ben az emigrációból hazaté...
I. Erzsébet (1533-1603) királynő uralkodása idején vált igazi világbirodalommá Anglia, nemcsak gazdasági-kereskedelmi, hanem irodalomtörténeti értelemben is. A felemelkedésben nagy szerepet játszott két kalóz, Francis Drake (1540–1596) és Christopher Marlowe (1564?–1593) – előbb...
Antonio Bacci (1885-1971), XII. Pius pápa latin nyelvű leveleinek és enciklikáinak megfogalmazója (majd később bíboros) a XX. század közepén elhatározta, hogy szótárt állít össze a latinra nem, vagy csak nagyon körülményesen lefordítható szavakból. 1944-ben el is készült a Lexic...
Az Egyesült Államokban a XX. század elején vált lehetővé az öt kilogrammnál könnyebb csomagok postára adása. Már akkoriban éltek olyan szülők, akik kapva-kaptak az alkalmon. Elsőként egy nyolc hónapos kisfiú, James Beagle „élhette át”, hogy milyen érzés postán feladott csomagnak...