Ó, szent együgyűség! Ki mondta valójában?

A legismertebb történelmi legendák közé tartozik az a jelenet, amely szerint az eretnekséggel vádolt és máglyahalálra ítélt Husz János ejtette volna ki utoljára az O sancta simplicitas (szent együgyűség) mondatot halála napján 1415-ben, amint észrevette, hogy egy idős asszony buzgón hordja a rőzsét a kivégzőhelyre.

Euszebiosz egyháztörténete (Historia Ecclesiastica) szerint azonban a híres, 325-ben rendezett niceai zsinaton ezzel a felkiáltással hallgattak el egy kötekedő bölcset. Sőt, Edward Hertslet (1824–1902) neves brit könyvtáros szerint szintén a kostanzi zsinat idején tűzhalálra ítélt Prágai Jeromos (1375–1416) nyögte ki szenvedései közepette.