Egy híres kronogramma

Már az antik időkben is előszeretettel használt, majd a reneszánsz és a barokk korban is nagyon népszerű kronogramma elsősorban sírfeliratokon, épületeken (volt) olvasható. A görög mitológia Kronosz titánjának nevéből alkotott szó tulajdonképpen egy számrejtvény: egy szó, de akár egy mondat római számoknak megfelelő betűinek összege egy konkrét évszámot tesz ki.

A leghíresebb magyar kronogramma egy véres és tragikus történelmi eseményhez, a madéfalvi vészhez (v. veszedelemhez) kapcsolódik. 1764. január 7-én az erdélyi Madéfalva településen a Mária Terézia kényszersorozása elől bujkáló és ezért tanácskozásra összegyűlő székelyeket a császári hadsereg katonái megtámadták, s a falu egész lakosságát lemészárolták. A kétszáz vértanúnak 1898-ban emlékművet állítottak, amelyen a SICVLICIDIVM (tulajdonképpen siculicidium, e.: szikulicídium, székelygyilkosság) szó olvasható. (A latin siculus ‘székely’ és a genocidium ‘népirtás’ szavak összevonásából.) A kifejezés római számokat jelentő betűinek összege (az S betűt kivéve) a mészárlás évét adja: 1764.