Impresszum

[Agytörő Egyesület] Impresszum

szerkesztoseg@agytoro.hu

Az Agytörő magazin főszerkesztője.
Az Agytörő magazin írója.
Az Agytörő magazin írója.
Az Agytörő magazin írója.
Az Agytörő magazin írója.
Az Agytörő magazin írója.
Az Agytörő magazin írója.

Szerzői jogok

Az agytoro.hu honlapon (továbbiakban: lap) található tartalom az Agytörő Egyesület (továbbiakban: egyesület) szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az egyesület követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak az agytoro.hu-ra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, ill. a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A hivatkozás formája: „Agytörő magazin”.

Az agytoro.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.