Korszak: 19. század
Nemzetiség: Német

Matthias Jakob Schleiden

Matthias Jakob Schleiden német botanikus, a sejtelmélet egyik megalkotója 1804. április 5-én született Hamburgban.

Schleiden 1827-ben végzett jogi tanulmányokat. Ezután jogi gyakorlatot alapított, de egy érzelmi depresszió és öngyilkossági kísérlet után szakmát váltott.

Természettudományi tanulmányait a németországi göttingeni egyetemen végezte, de 1835-ben átiratkozott a berlini egyetemre növények tanulmányozására. Johann Horkel, Schleiden nagybátyja arra biztatta, hogy tanulmányozza a növényembriológiát.

Schleiden szívesebben vizsgálta a növény szerkezetét mikroszkóp alatt. A jénai egyetem botanika professzoraként írta a Contributions to our Knowledge of Phytogenesis (1838) című könyvét, amelyben kijelentette, hogy minden növény sejtekből áll. Így Schleiden és Schwann voltak az elsők, akik az akkori informális hitet a kémia atomelméletével egyenrangú biológia alapelvként fogalmazták meg. Felismerte a sejtmag fontosságát is, amelyet Robert Brown skót botanikus fedezett fel 1831-ben és megérezte a sejtosztódással való összefüggését.

1863-ban a dorpati egyetem botanika professzora lett. Arra a következtetésre jutott, hogy minden növényi rész sejtekből áll, és egy embrionális növényi szervezet tíz sejtből jön létre.

Matthias Jakob Schleiden 1881. június 23-án halt meg Frankfurt am Mainban.

Előző cikkFerdinand Magellan
Következő cikkJohn Kemp Starley