A görög mitológia ad választ a kérdésre. Tüdeuszt (Tydeus), a kicsi, de annál harciasabb héroszt Athéné istennő támogatta sokáig. Az aiol hős egyike volt a Thébai ellen támadó hét vezérnek, s a város ostroma során veszítette életét – nem szokványos módon. Miután számos ellenfelével végzett, az egyik thébai harcostól, Melanipposztól halálos sebet kapott. Athéné ekkor apjához, Zeuszhoz fordult, gyógyírt kérve védence számára. A főisten egy elixírt adott, amely nemcsak a sebet gyógyította volna be, de halhatatlanságot is adott volna Tüdeusznak. Ám amikor Athéné visszatért a csatamezőre, azt látta, hogy Tüdeusz éppen halott ellensége koponyáját szürcsöli, azaz agyvelőt eszik – abban a reményben, hogy meggyógyul sebeiből… Athéné azonban elborzadt a látványtól, ezért megtagadta a segítséget, így Tüdeusz mégiscsak átköltözött a másvilágra…

Képünk: templomoromzati szoborcsoport, Pyrgi, Kr. e. 470-460 k. A jelenet épp az agyvelőből táplálkozó Tüdeuszt ábrázolja, a bal szélen Athéné hozza az elixírt.