Agytörő legfrissebbek

António Egas Moniz

António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, más néven Egas Moniz, született […]

Hangafára föl nem akaszthatja magát.

Annyira gyenge, hogy nem bír el egy embert sem.

Walter Rudolf Hess

Walter Rudolf Hess svájci fiziológus volt. 1949-ben António Egas Moniz-al […]

Ez a magyar nyelv egyik legmeghökkentőbb vonása

Számos sajátossággal rendelkezik ékes magyar nyelvünk, az egyik legkülönösebb a […]

Az ókori foci szabályai

Feljegyzések bizonyítják, hogy az i.e.1. században már létezett olyan […]

William Giauque

William Francis Giauque kanadai-amerikai kémikus volt. 1949-ben kémiai […]

Hamar hamvas, késő kedves.

Először bíráljuk, azután megbecsüljük.

Jukava Hideki

Jukava Hideki volt az első japán fizikus, aki 1949-ben Nobel-díjat kapott „a […]

Agytörő közösség

Szeretettel várjuk közösségünkbe a történelmet érintő érdekes és misztikus cikkeket és adatokat kedvelőket.

Bonita
Bonita

A Bonita egy spanyol eredetű női keresztnév. A spanyol nyelvben a bonita szóval mint melléknévvel […]

Elza
Elza

Az Elza női név az Elisabeth (magyarul: Erzsébet ) német rövidített változata. Igen ritka volt a […]

Jó tudni

Számos sajátossággal rendelkezik ékes magyar nyelvünk, az egyik legkülönösebb a páros testrészek megnevezésével kapcsolatos: a magyar embernek szeme van (és nem szemei), lábunk van (és nem lábaink), kezünk van (és nem kezeink). Ha a páros testrészek kerülnek szóba, akkor a kettő...
Feljegyzések bizonyítják, hogy az i.e.1. században már létezett olyan labdajáték, mely összehasonlítható a ma ismert futball alapjával.  Közismert, hogy a világ egyik legnépszerűbb játéka, a modern labdarúgás Angliában született meg, de arról kevesen hallottak, hogy évezredek...
Egy német származású nyomdászmesterhez köthető az a könyv, amely először foglalta össze a magyar nép történetét. Hess András szkriptorként tevékenykedett Rómában. A nyomdászmesterséget Itáliában tanulta ki, de a budai prépost, alkancellár, Karai László hívására Budára utazott...
Szinte mindenki ismert a nemzetközi segélyszervezet jelképét, a fehér alapon nyugvó vörös keresztet (amit egyébként 1864-ben, az I. genfi egyezmény keretében rögzítettek). Azonban az elmúlt másfél században több szimbólum is megjelent a szervezet (időleges, átmeneti) logójaként....
A Kr. e. 490-ben lezajlott marathóni csatában Hérodotosz beszámolója szerint 6400 perzsa katona vesztette életét, míg a görögök részéről mindössze 192. A győzelemről hírt vivő katona történetéről a háborúról író legkorábbi krónikás, Hérodotosz nem tesz említést. A romantikus tör...
Egy olyan országról beszélhetünk, amely a védelmi szövetség alapító tagja, ahol máig ragaszkodnak a civil mivoltukhoz és legfőképp a kiberbiztonságra támaszkodnak.  A Magyarországnál csak kevéssel több lelket számláló Izland nem változtat a politikáján, magukat szuverén állam...
Ahogy azt számos interjúban elmondta a film megalkotója, George Lucas az emberiség történelmét vette alapul, annak mítoszaiból merített. Nem volt ez máshogy a nevek tekintetében sem. Ez leginkább az első trilógiában mutatkozott meg, ahol az ifjú “legény” útnak indul szerencsé...
Mindenki hallotta már A cél szentesíti az eszközt mondást, amit egyesek Machaivelli (képünkön) kijelentésének tartanak, míg vannak, akik szerint Loyolai Szent Ignác a szerző, s a jezsuiták jelmondataként szolgál. Maga Machiavelli A fejedelem című művében fogalmazott meg olasz...
A XV. század elején, amikor a spanyol hódítók uralmuk alá kezdték hajtani az Újvilág lakóit, megdöbbenve konstatálták, ahogy az aztékok dárdái átütik a páncélzatukat. A manapság már különböző (célba)dobóversenyeken is használt hajítófegyver az atlatl, amit az ősemberek már Kr. e...
Érdekes, hogy ez a jellemvonás ennyire erősen megmaradt a köztudatban, pedig a kalózok idejében csak ritkán találkozhattunk félszemű banditával. Bár néha praktikus volt a szemtakarót felhúzniuk.  Az ágyúgolyók becsapódása során szétszóródó faszilánkok valóban okoztak szemsérü...
Már a középkorban is gyakori volt, hogy keményfából készítettek különböző mintákkal ellátott kapukat, hiszen ezek tökéletesen illettek a kő- vagy téglafalakhoz. Emiatt az első székelylapuhoz hasonlító elemek használatához pontos időszakot sem lehet társítani.  Az viszont tény...
Sok történelmi személyiség nem okult a múltban elkövetett hibáiból. Az „Akik semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek” mondást Talleyrand francia politikusnak tulajdonítják, aki a Bourbon királyi ház tagjaira utalt. Napóleon bukása után XVIII. Lajos (képünkön) 1814-ben ugya...
Közismert tény, hogy Oroszországban hatalmas metróhálózat épült, de csak elejtett mondatok és komoly nyomozások során ismert, hogy egy része titokban készült.  Kifejezetten nagy összekötő hálózatot tudhat magának Moszkva is, de a hírszerzések szerint létezik egy elég komoly é...
Székely Márton marosvásárhelyi református pap és Zabolai Finna Sámuel marosvásárhelyi ügyvéd 1796-ban az Erdélyi Kéziratok Társasága számára benyújtotta a csíki székely krónika „18. századi másolatát”. Előtte egy nyugalmazott csíksomlyói pap, Farkas Nepomuk János juttatta el a m...
Kalandozó őseink nem csak a vad csatákban érezhették jól magukat, szabadidejükben több olyan játékkal múlatták az időt, amelyek még manapság is népszerűek. A kockajátékok mellett a honfoglaló magyarok ismerték a stratégiai táblajátékokhoz tartozó malomjátékot is. Maga a játék...
A fizika jelenlegi állása szerint három alapvető természeti állandó létezik: a (vákuumbeli) fénysebesség (c), a gravitációs állandó (γ) és az úgynevezett Planck-állandó (hatáskvantum, h). A tudósok a fizikában a Planck-hosszúságot tartják a hosszúság természetes egységének, a...
Az ókori Rómában igen nagy becsben tartották a kimondott szót, valójában még isteni erőt is tulajdonítottak neki. Rengeteg szó származik a for, fari, fatus sum (’mondani, kimondani’) igéből. Íme néhány – több mai nyelvben is használatos szó – eredete. Egy gyermek születésekor...
Hérodotosz számolt be arról először, hogy Kr. e. 525-ben, Egyiptom meghódításakor II. Kambüszész perzsa király egyik, ötvenezer fős hadseregét elnyelte a vihar. A szakemberek sokáig kételkedtek a görög történetíró leírásában, mígnem pár évvel ezelőtt néhány tudós számos csontváz...
Nagyon is sok. A digitális szó a latin digitus (’ujj’) szóból származik, aminek kétezer évvel ezelőtt jelentős szerepe volt a római iskolákban. A fiatalok oktatásakor kiemelt figyelmet fordítottak a számolásra, ami nem volt egyszerű művelet, hiszen akkoriban nem ismerték az a...