Brenda
Brenda

A Brenda női keresztnév eredetileg angol névként terjedt el, azonban a germán nyelvcsaládra lehet vi...

Filoména
Filoména

A görög eredetű Filoména női név a szeretett jelentést kapta melynek férfi párja a Filomén. Egyesek ...

Taksony
Taksony

A Taksony török eredetű régi magyar személynév. Jelentése: szilaj, fékezhetetlen, más, de kevéssé el...

Jó tudni

Bár már az ókori Görögországban teret hódított a pergamentekercsek – mint a mai értelemben vett – könyvek „előállítása” és „birtoklása”, az írott szöveg igazi hódító útjára a római birodalomban lépett, midőn ipari méreteket öltött a szövegek másolása, a könyvkiadás és a velük va...
Napóleonról sok mindent megírtak már, arról viszont talán kevesen tudnak, hogy egész életében küzdött a francia nyelv megfelelő elsajátításával, gyakorlatilag sosem tanult meg helyesen írni és igyekezete ellenére nem tudta teljesen levetkőzni korzikai akcentusát sem. Pár éve ker...
Nem csupán a rómaiak egyik leghíresebb szónokára, államférfijára és írójára, Ciceróra emlékszik az utókor hálásan, hanem rabszolgájára (felszabadítása után titkárára), Marcus Tullius Tiróra is. Bár már a rómaiak előtti időkben is bizonyára voltak olyanok, akik rapid gyorsasággal...
Jelen korunkban igencsak divatos fogalom az emancipáció, ami elsősorban társadalmilag hátrányos helyzetű, jogaiktól részben vagy egészben megfosztott emberek számára való (jogi) egyenlősítést jelenti. Az elmúlt kétszáz év során így lehetett például a zsidók vagy (1828-ban a brit...
Bár a kódex mint könyvforma a középkorban vált általánossá, már az antik világban ismerték, sőt, használták. Valószínűleg a rómaiak által előszeretettel alkalmazott viasztábla (tabula cerata, képünkön) volt a minta a fűzött könyv kialakításához. Amikor egy szöveg túl hosszú volt...
A híres római szónokról és íróról, Marcus Tullius Cicero nevéről (Kr. e. 106–43) talán már mindenki hallott, ám a középkorban, egészen pontosan a XV. század végén egy brandenburgi fejedelem is ezen a néven uralkodott. I. János, vagy János Cicero (Johann Cicero von Brandenburg) v...
Bár az európai kultúrkörben evidensnek számít, hogy a világ első emberpárja Ádám és Éva, Goethe Faustjának egyik jelenetében is megjelenik egy nőstény démon, Lilith, „Ádám első asszonya”, akitől Mephistopheles óvja-félti a főhőst: Mephistopheles:Betrachte sie genau!Lilith ist...
Bár gyakorlatilag egyidősek (mindketten 1788-ban születtek, az angol pontosan egy hónappal idősebb német kortársánál), mindketten világhírnévre tettek szert (főleg haláluk után), Lord Byron és A. Schopenhauer között látszólag semmi más közös nincs – kivéve, hogy volt idő, amikor...
Közeleg a tél, a hideg, sokan idézik fel magukban ilyenkor a régmúlt megejtő havazásait. Talán már mindenki használta már a „Hol van már a tavalyi hó?” kifejezést az elmúlásra gondolva, az viszont talán kevésbé közismert, hogy először a híres-hírhedt francia költő, François Vill...
Manapság „felülmúlhatatlan, utolérhetetlen” jelentésben használjuk a non plus ultra kifejezést, noha eredeti jelentése teljesen más értelmű volt: a legenda szerint Héraklész (latinosan Hercules) emelt két oszlopot az antik idők akkor ismert és lakott világának (oikumené) legvégé...
A XIX. század második felében jobb napokon akár 30 ezren is felkeresték a világhíres Notre-Dame székesegyházat Párizsban, ám volt idő, amikor a szomszédságában lévő épületet még többen, 40 ezren látogatták nap mint nap: ez volt a párizsi hullaház (Paris Morgue). A templom mög...
Vélhetően mindenkivel megesett már a „lépcsőházi szellemesség” néven ismert jelenség, amikor egy társalgás vagy eszmecsere közben nem jut eszünkbe a megfelelő humoros, csattanós hozzászólás vagy válasz – vagy már csak akkor, amikor máshol vagyunk, azaz már lekéstünk róla. A Pári...
Az ókori világ prostituáltjairól, a hetérákról (eredeti jelentése: társnő) sokak hallottak már, közülük nem egy neve az utókor számára is fennmaradt. Az egyik ilyen ismert nőszemély volt a Kr. e. V. században Aszpászia (képünkön, G. Staal és F. Holl műve), Athén aranykora kie...
A termék 1947-es bevezetése óta 30-40 milliárd darabot adtak el belőle és ez a szám jóval nagyobb is lehetett volna, ha a világ legnagyobb gazdasága nem tiltja be árusítását. A Ferrero világszerte igencsak népszerű terméke leginkább a gyereket célozta meg és pont a világ egyi...
A mai napig meghatározó teóriaként tekinthetünk az ókorban kialakult „nedvelméletre”, amely Püthagórasz elgondolásából ered, és amit Empedoklész pontosított, majd pedig nem sokkal később – Kr. e. 400 környékén – Hippokratész rögzítette, majd Galénosznál vált általános elfogadott...
Talán nem annyira köztudomású, hogy a „nép” elnevezésére nem csupán a démosz szó szolgált a régi görögöknél, hanem a laosz is. Némi utánérzéssel rájöhetünk, hogy ez a szó a mai napig fennmaradt, például a Nikolaosz (Nikolaus), azaz Miklós névben, és a laikus szóban is. Laikus...
Ha valaki például a jobb mutatóujján viseli gyűrűjét, fogadni lehetne rá, hogy nem házas, de ha látunk valakit a bal gyűrűsujján egy gyűrűvel, szinte biztosra vehetjük, hogy már elkelt az illető. Bár önkényesnek tűnhet egyetlen ujj kiválasztása erre a megtisztelő feladatra, mégi...
Manapság gyakorlatilag már mindenki szívesen hord nadrágot, ám eme ruhadarab 1500-2000 évvel ezelőtt korántsem volt mindig népszerű a különböző népek körében. Az ókorban például a görögök a nadrágot viselő törzseket barbároknak tartották, a szkítákat, a gallokat, a germánokat...
Ahogy az Szólásaink közt is szerepel, a sokat használt Kilóg a lóláb! kifejezést akkor használjuk, ha arra szeretnénk utalni, hogy valaki csalárd módon cselekszik, másképp állítja be amit cselekszik, vagy egyszerűen hazudik valamiről. Természetesen, mint oly sok szólásnak, ennek...
A világ sporteseményeinek szerve része a versenyző nemzeti hovatartozását jelző himnusz eléneklése. Kevesen vannak a lelátókról vagy a televízión keresztül nem nézték végig, ahogy egy labdarúgó világbajnokságon vagy egyéb világeseményen a sportolók a nemzeti himnuszukat énekelté...