Ki volt a történelem három legnagyobb szélhámosa?

Bár a közvélekedés általában II. Frigyes német-római császárnak (ur. 1212–1250, képünkön) tulajdonítja, valójában nem tőle származik – legalábbis közvetlen formában – a mondás, hogy a történelem három nagy szélhámosa Jézus, Mózes és Mohamed.

A mondatot valójában IX. Gergely pápa idézi a császárt kiközösítő, Ascendit de mari címet viselő bullájában, a császárt vádolva ezzel a kijelentéssel:

[…] bizonyságot nyert, hogy ez az átkozott király azt állította a három szélhámosról – hogy szavait használjam –, nevezetesen Jézus Krisztusról, Mózesről és Mohamedről, hogy rászedték az egész világot […]

Nincs hivatalos forrás, amely igazolná, hogy a pápa által idézett mondatot a császár tényleg kiejtette volna a száján. Valószínűsíthető, hogy a pápa célja inkább az volt, hogy a császár ellen hergelje az uralkodó muszlim és zsidó alattvalóit. A pápa kíméletlen harcot vívott a császárral, háromszor is kiátkozta Frigyest: 1227-ben, 1239-ben és 1245-ben. A XVI. század végén is közkézen forgott egy – ismeretlen szerző által írt – szöveg, amely A három szélhámos címet viselte.

Ajánlott olvasmány:
Koncsek Krisztián: Idézetvadász I.