Vannak, akik homlokráncokból mantikáznak

A jóslás, jövendőmondás számos formában él(t) az antikvitástól kezdve egészen napjainkig. A jóslást Cicero szerint „az elkövetkező dolgok megsejtésének és tudásának” nevezték, amelynek „segítségével a halandó közel kerülhet az istenek hatalmához”. A jövőbelátás (görög eredetű szóval mantika [mantiké, maniké] a mania ’önkívület, őrjöngés’ szóból [latin megfelelője a furor], latinul divináció ’isten gondolatának ismerete’) egyfajta eksztatikus állapotot jelentett, amikor az isteni sugallat megnyilatkozik a látnok, a jós (manti) számára. Így az ókor híres jövendőmondóit – például Helenoszt, Khalkaszt vagy éppen a vak Teiresziászt – valójában az isteni akarat tolmácsolóinak, továbbadóinak tartották. A rómaiaknál a két leginkább elismert változatát az augur és a haruspex által végzett jóslás jelentette. Előbbi a madarak röptéből, hangjából és étvágyából jósolt, míg utóbbi az áldozati állatok beleiből, zsigereiből olvasta ki a jövőre vonatkozó előjeleket.
Cicero jóslásról írt művében megkülönböztet művészi jövendőmondást (divinatio artificiosa) és természetes jóslást (divinatio naturalis). Előbbi során a cél az isteni kinyilatkozás elérése, ide sorolta a béljóslást, a sorsvetést vagy az előjelek értelmezését. Utóbbiban a jós eksztatikus állapotba, transzba kerülve vagy jóslatot tartalmazó álomba merülve mondott „prognózist” a jövőről.
Mindezek mellett természetesen sok más módszer is létezett, íme közülük néhány, egyikük-másikuk még manapság is népszerű tevékenység:

 • alektrüomantia: jóslás betűk felett szétszórt magokat csipegető kakassal
 • asztragalomantia: kockára vágott és jelzésekkel ellátott csontdarabokból való jóslás
 • axinomantia: egy lazán felfüggesztett fejsze megmozdul, ha a bűnös nevét kiejtik
 • bibliomantia: véletlenszerűen felcsapott könyv adott oldalán lévő szövegből próbálnak értelmet kiolvasni
 • daktilomantia: egy hajszálra függesztett gyűrű forog az ábécé betűi felett
 • hepatomantia (vagy hepatoszkópia): állati belekből való jóslás
 • hidromantia: vízben vagy vízfelszínen fodrozódó jelekből való jóslás
 • hippomantia: istentől megszállott ló nyerítéséből való jóslás
 • kiromantia: tenyérjóslás
 • kleromantia: tűzben elégett állat koponyájából vagy halotti koponyából való jóslás
 • kszülomantia: fadarabokból vagy kockadobásból való jóslás
 • metoposzkópia: homlokráncokból való jóslás
 • nekromantia: halottak megátkozása
 • onükhomantia: kézkörmökből való jóslás

Irodalom
Cicero: A jóslásról (De divinatione)
Enigma. A nyugati világ rejtélyei