Az 1821-es születésű Figyelmessy Fülöp fiatal korában is tehetséges katonának számított, így a bécsújhelyi katonai akadémia után egyből a császár seregéhez osztották be.

Igaz, volt idő, mikor apja hentesüzletében segédkezett, de 1848-ban már az őrnagyi rangot is megkapta a Bocskai-huszárok közt.

Aktívan részt vett a helyi összetűzésekben, de elhivatottsága révén nagyobb tettek is köthetők hozzá. A világosi fegyverletétel után ő is Komárom várában folytatta a küzdelmet, itt pedig menlevelet is kapott, amivel egyenesen Pestre utazott, hogy politikai foglyokat szabadítson ki a börtönből. 

Sikeres akciója után az osztrákok 20 ezer forintot tűztek ki a fejére, neve pedig kiemelkedett a többi katona közt. Még a sikertelen Mack József-féle összeesküvésben is fontos szerepet vállalt, de sehogy sem sikerült elfogni az őrnagyot. Keresése idején többször is megfordult Magyarországon, sőt, dokumentumai szerint a legutolsó alkalommal egy egész évig tevékenykedett illegálisan hazájában.

Őt kérték meg arra is, hogy 1859-ben Olaszországba kísérje Kossuth Lajost, ahol már a magyar légió alezredeseként szolgált. Fontos szerepe volt a Nápolyért folytatott voltuniói csatában is, de részt vett Garibaldival Palermo bevételében is. Ezek után nevezte Garibaldival egyenesen a “hősök hősének” a magyar katonát. Itt már alezredes pozícióban irányította az embereit.

Sikereivel és elismerésekkel a háta mögött egészen Észak-Amerikáig jutott, ahol szintén kivette részét a polgárháborúban. Tehetsége révén főkonzulnak nevezték ki Brit-Guyanában.

Végül Philadelphiában alapított családot, és ott is hunyt el 1907-ben. 

Élettapasztalatát emlékirataiban olvashatjuk, melyeket felesége nyújtott át a sajtónak pár évvel halála után. Mindemellett lelkes természetrajzi gyűjtő is volt, „kincseit” pedig máig a washingtoni Nemzeti Múzeumban lehet megcsodálni.