Miért szoptatós anya egy egyetem?

Az egykori egyetemisták – jó esetben – manapság is örömmel emlékeznek vissza a felsőfokú tanulmányaiknak helyet adó intézményükre. Az alma mater (szoptatós anya) kifejezés először Lucretius (Kr. e. 99–55) római költő De rerum natura című tankölteményében olvasható:

Denique caelesti sumus omnes semine oriundi; omnibus ille idem pater est, unde alma liquentis umoris guttas mater cum terra recepit…

(2991–93)

Mindannyiunk ugyanabból az égi magból származunk, mindannyiunknak ugyanaz az apja, aki tápláló nedvét lefolyatja az anyafööldbe, amely befogadja azt”.

(ford. Koncsek Krisztián)

A rómaiak eleinte Ceres (a görög Démétér) istennő, majd Cybele, a magna mater (a görög Rhea) megnevezésére használták, a kereszténység elterjedésével azonban Szűz Mária elnevezésére alkalmazták. Az 1088-ban Bolognában alapított első egyetem hivatalos neve Alma Mater Studiorum, gyakorlatilag azóta használatos az Alma mater az egyetem szinonimájaként.