Napjainkban is fogadalmat tesznek az orvosok, ez kötelező előírás, de a szöveg és a tartalom is változott az elmúlt időszakban, így maga a fogadalom is lényegesen változott.

A hippokratészi (latinul Hippocratis Jusjurandum) az ókori Görögországban keletkezett orvosi eskü, amelynek emelkedett szelleme a mai orvosi esküket is áthatja, az orvosi etika máig ható hivatkozási alapja. Gyakran hivatkoznak rá mint a primum mil nocere elvre.

Én (…) esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. A betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza és titkaikat haláluk után is megőrzöm. Tanítóimnak megadom az illő tiszteletet, orvos társaimat megbecsülöm. A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folyamatosan gyarapítom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy megőrizzem az orvosi hivatás tisztaságát és tekintélyét. Az … Egyetem hírnevét öregbítem és megbecsülését előmozdítom.

az orvosi eskü javasolt szövege

Csakhogy ez már nem a régi fogadalom, ma már nem hippokratészi eskü szerint végzik munkájukat a doktorok, ugyanis az kimondja, hogy nem segíthetnek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához, és nem végezhetnek sebészeti beavatkozást sem. Ez érthető módon ma már nem követhető.

Hazánkban sem a régi esküt várják az orvosoktól, sőt, Magyarország négy hazai orvosegyetemén más-más szöveget kell elmondaniuk a gyógyítóknak.