Máig szigorú szabályokhoz kötik a Szent-hegynek is nevezett félszigetre való belépést, ahová a férfiak sem sétálhatnak csak úgy be.

A görögországi Makedóniában lévő hegy és félsziget közel húsz ortodox kolostornak ad otthont. Ott mindenki a görögkeleti egyház híve, valamint mindenki 21 évnél idősebbek.

Azon férfiakat látják ott szívesen, akik az aszkéta szerzetesrendhez tartoznak, akik gyakorolni akarják az egyházuk előírásait. Mindezt egy 1046-ban kiadott bulla óta követik, melyet IX. Konsztantinosz bizánci császár adott ki. Ebben az is szerepel, hogy a nők mellett a gyermekek, a heréltek, de még a nőstény állatok sem léphetnek be.

Athosz, Görögország

Mindez egy régi legendán alapul: Jézus Krisztus keresztre feszítése után Szűz Mária Ciprusra hajózott, nem messze onnan pedig viharba került. Épségben ugyan, de az Athosz-hegyhez sodorták a hullámok. Annyira gyönyörűnek találta a félszigetet, hogy istent kérte, adja neki a szépséges vidéket. Az ő kertje lett, így vált szakrális területté, ahová más nő nem teheti be lábát.