A középkori Cicero és a sör

A híres római szónokról és íróról, Marcus Tullius Cicero nevéről (Kr. e. 106–43) talán már mindenki hallott, ám a középkorban, egészen pontosan a XV. század végén egy brandenburgi fejedelem is ezen a néven uralkodott. I. János, vagy János Cicero (Johann Cicero von Brandenburg) választófejedelem (ur. 1486–1499) nem annyira szónoki képességeiről – bár maga is írt latinul több művet –, hanem inkább arról nevezetes, hogy egyfajta fogyasztási adóként bevezette a sörjáradékot – az alattvalók nem kis bosszúságára.

A fejedelem egyébként három hűbérbirtokot is kapott Hunyadi Mátyás magyar királytól, akinek a halála után felmerült, hogy harcba száll a magyar trónért, de szövetséget kötött az új királlyal, II. Ulászlóval, így végül harc nélkül tarthatta meg a Mátyás által adományozott birtokait.