Mekkora a természetben előforduló legnagyobb szám?

A fizika jelenlegi állása szerint három alapvető természeti állandó létezik: a (vákuumbeli) fénysebesség (c), a gravitációs állandó (γ) és az úgynevezett Planck-állandó (hatáskvantum, h).

A tudósok a fizikában a Planck-hosszúságot tartják a hosszúság természetes egységének, amelynek pontos értéke lP = 4.10−35 m. A tudomány művelői szerint ez tekinthető a még értelmesnek tekinthető legkisebb hosszúságnak.

Ennek alapján a tudósok a fizikában az időt olyan időegységnek tekintik, amely alatt a fény befutja a Planck-hosszat, ennek értéke tp = 1,3.10-43 s. A világegyetem kora kb. 1010 év, ami Planck-egységben kifejezve 1060. Ez sokak vélekedése szerint a természetben előforduló legnagyobb szám, hiszen az ennél nagyobb számoknak csak matematikai jelentésük van.

(Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár nyomán.)

KAPCSOLÓDÓ CIKK: