A fiúvá minősített asszony

A középkorban néha megesett, hogy egy uralkodó férfivá minősített (avagy fiúsított) egy asszonyt – érthető okból.

Évszázadokkal ezelőtt ha egy nemesember vagy egy földbirtokos fiúörökös nélkül halt meg, akkor a családi vagyon – várak, városok, földek, falvak – tulajdonjoga az (állam)kincstárra szállt vissza. Azonban az uralkodó különös kegyként lemondhatott eme jogáról, mégpedig a családi vagyon egyben tartása érdekében, méghozzá úgy, hogy az özvegyet férfivá minősítette. De nem csupán özvegyként fiúsíthattak hölgyeket.

Jó példa erre Károly Róbert, aki egyik kedves embere, Magyar Pál feleségével gyakorolt ily kegyet. Gelsei Margit (képünkön) a főúr második felesége lett, ám életében jó néhány sorscsapást kellett elszenvednie: apját egy nagyhatalmú nemes, Németújvári János parancsára meggyilkolták, apai nagybátyjára, Dénesre egész házanépével együtt rágyújtották a házát, őt magát a dajkája mentette meg. Neveltetése anyai nagybátyjára, Köcski Sándor országbíróra maradt, aki Károly Róbert udvarába protezsálta a fiatal lányt, ahol végül megismerte (akkor már özvegy) férjét, Magyar Pál tárnokmestert és gimesi várnagyot. Az uralkodó 1332-ben fiúsította (férfivá minősítette), így atyai birtokai az ő kezébe kerültek. Házassága alatt is több tragédia érte: meghalt nagyfia, férjes lánya és mostohafia is; a Köcski-rokonságból is elhunyt nagybátyja és az ő fia, György. A sorscsapások megtörni azonban nem tudták az asszonyt, aki hitében erős maradva megalapította a pápóci prépostságot és perjelséget.

(Forrás, fotó: A pápóci prépostság és perjelség története, Győr, 1939)