Egyenlítői átmérő
3476,2 km (a földi 0,273-szerese)
Poláris átmérő
3472,0 km (a földi 0,273-szerese)

Miután a nap fényre gyúlt, elkezdtek kialakulni a Naprendszer bolygói, de még száz millió évbe telt, mire a Földnek holdja lett. Az idők során több elmélet alakult ki bolygónk holdjának létrejöttére, melyek közül a legkorábbinak George Darwin kiszakadás-elmélete számít. Egy másik mára elavultnak tekintett, jelentős elmélet a befogás-elmélet, a harmadik a két égitest párhuzamos kifejlődéséről szól. A végül bizonyítottnak tekintett és mára elfogadott keletkezés-történeti elképzelés szerint valamikor a Naprendszer kialakulását követő 30-50 millió, de legkésőbb 100 millió éven belül, nagyjából 4,527 ± 0,01 milliárd évvel ezelőtt egy hatalmas bolygóközi ütközés történt.

George Darwin kiszakadás-elmélete

Darwin szerint a még olvadt állapotú Föld tengelye körül olyan gyorsan forgott, hogy egy nagyobb méretű anyagcsomó kihasadt belőle, miután gömb alakját felvette, földkörüli pályára állt. Az elmélet feltételezése szerint a kihasadt anyag a Csendes-óceánból származik.

Az elméletet cáfolni látszik, hogy az elmélet szerint feltételezett forgásnak olyan gyorsnak kellett volna lennie, mely a Földre soha nem volt jellemző, valamint a kihasadás helyszínének megjelölt terület eddigi képességeink szerint kutatható kőzetei nem utalnak hasonló geológiai esemény bekövetkeztére.

A befogás-elmélet

Az elmélet szerint a Hold a Naprendszer távoli területeiről a Föld felé sodrott, mely gravitációja földkörüli pályára állította, ahogy ez a Naprendszer más holdjaival is történhetett, mint például a Mars holdjaival, a Phobos és Deimos holddal.

Ennek az elméletnek azonban túlságosan sok tényező együttállása lenne a feltétele. Sokkal valószínűbb, hogy a Föld gravitációja a felé érkező Holdat kilökte volna vonzáskörzetéből.

Párhuzamos fejlődés elmélete

Az elmélet szerint a Nap körüli akkreációs korongban két kisebb bolygó indult fejlődésnek, ám ezt az elméletet cáfolja a két bolygótest eltérő anyagösszetétele, hiszen a Hold kőzetei kevés vasat és vizet tartalmaznak.

A hatalmas bolygóközi ütközés elmélete

Ezt az elméletet tekintjük ma bizonyítottnak és a tudományos társadalom ma ezt fogadja el keletkezés-történetként. A hipotézis szerint egy a Mars méretével rendelkező bolygókezdemény, melyet Theia névre kereszteltek, ütközött a Földnek. Az ütközés során a keletkezett törmelék a Föld gravitációs mezőjének köszönhetően először a Föld gyűrűjévé, majd bolygótestté állt össze.

Ez választ ad a két bolygótest eltérő és hasonló anyagösszetételére is.