Amikor a Napkirály műtétje divatot teremtett

A Napkirály udvari etikettjének furcsaságairól számos anekdota látott már napvilágot. A XIV. Lajoshoz (1638–1715) kapcsolódó esetek közé tartozik az az különleges esemény, amikor sikeres műtétje úgymond divatot teremtett Franciahonban.

Az uralkodó fisztulától szenvedett – ami azért keltett riadalmat a felsőbb körökben és adott hónapokig tartó beszédtémát, mert Richelieu (1585–1642) bíboros halálát is ez a betegség okozta –, ezért hosszas kínlódás után rábízta magát a sebészekre, akiket akkoriban nem tartottak annyira, mint az orvosokat.

A király félt a beavatkozástól, ezért próbaképp azokon a „szerencséseken”, akik ugyanezen bajban szenvedtek, szintén elvégezték a szükséges műveleteket, aztán a király felé jelenteni kellett, hogy milyen állapotban vannak a páciensek – a sok sikeres beavatkozás után a király végül eldöntötte, hogy túlesik a kellemetlen műtéten.

1686. november 18-án le is zajlott a sikeres királyi operáció (opération du Roi), és a hála nem is maradt el: a műtétet végző Charles-François Félix de Tassy (1635–1703) nevű sebész nemesi rangot kapott 300 ezer livre pénzjutalommal egyetemben, a többi három is több ezer livre boldog tulajdonosa lett, míg a közreműködő négy gyógyszerész egyenként 12 ezer livre díjazásban részesült.

S a lényeg: olyannyira követendő példa lett a király sikeres operációja, hogy még azok is, akiknek nem volt fisztulájuk, felkeresték a sebészeket hatalmas összegeket felkínálva nekik, hogy őket is műtsék meg. Pierre Dionis (1643–1718), Párizs egyik akkori neves sebésze legalább harminc olyan úriemberről szerzett tudomást, aki szerette volna, ha megoperálják rajta – a nagy semmit. A doktorok azonban – szerencsére – természetesen nem vállalkoztak a kétséges kimenetelű műtétekre; a vállalkozó kedvű férfiúk felháborodása ugyanakkor nem ismert határt, mondván, hogy „nem a doktoroknak fáj az operáció, mit okoskodnak hát, és mit kerítenek olyan nagy feneket a dolognak…

Ajánlott olvasmány:
Ráth-Végh István: Az emberi butaság

Kiss Éva: A Napkirály sipolya – véletlenek az orvostudományban