A szentek uralma már mindenhol létezik

Hierarchia szavunk a görög hierosz ’szent’ szóból ered, jelentése: ’a szentek uralma’. Eredetileg a papok felsőbbségét-uralmát jelentette a laikusok, a nép fölött. A katolikus egyházban szigorú rendben, rangsorban töltik be a hivatalokat és tisztségeket, így kapta a hierarchia elnevezést. A XVII. századtól kezdve az először abszolutisztikus államokban létrejövő hivatali apparátus szerkezete, rendszere gyakorlatilag megegyezett az egyházi szervezetek felépítésével, így alakult ki a manapság is használatos kifejezés.