Lehet-e groteszk egy barlang?

Talán meglepőnek tűnhet, de igencsak szoros kapcsolat áll fenn a groteszk szó és a barlangok között. Az olasz grotta szó jelentése barlang, ennek mellékneve a grottesco (barlangi), ami a reneszánsz idején egyfajta zsúfolt, túldíszített dekorációt jelentett. Az 1520-as években a római ásatások idején ókori eredetű házmaradványokra, romokra leltek, s az alattuk található pincerendszert – rosszul! – barlangoknak, barlangüregeknek vélték. Ugyanakkor e föld alatti üregekben és terekben ismeretlen és túlburjánzó, cikornyás faldíszítéseket, dekorációkat találtak, amelyek állati és emberfejeket, valamint növényi ornamentikát ábrázoltak. Híres reneszánsz mesterek, művészek – köztük például Raffaello – utánozni kezdték eme különleges ábrázolásokat, így kezdtek el „groteszk” festményeket készíteni. A szó azóta is az általánostól elütő, a megszokottól és szokványostól eltérő ábrázolásmódot, stílust, megfogalmazást jelenti.

A grotta szó a latin crypta, az pedig az ógörög krüpta szóból ered. Ez szóösszetételekben a „titkos” jelentéssel bír, innen származik a kriptográfia (tudománya) is. Érdekesség, hogy a barlangokkal foglalkozó tudományterület elnevezése szpeleológia, ami az ógörög szpelaion (üreg) szóból származik.