Már az 1600-as években is készültek festett lapok, melyekre leginkább címerek, vallási jelképek kerültek, de a karácsonyi lapokra még várni kellett.

Az első olyan képeslap, melyen karácsonyi jelképek, szimbólumok szerepeltek 1794-ben indult útjára. Egy bizonyos Dobson nevű angol művész ötlete volt, mely elképzelés több nyomdának is megtetszett. 1800-tól több hasonló, kőnyomatos lapot is küldhettek egymásnak az emberek.

Hiába a díszes lap, az egyszerűbb levelezőlapok csak később váltak divatossá. Először Ernst Heinrich Wilhelm Stephan állt elő ezzel az ötlettel egy postakonferencián. 1865. november 30-án meghökkenve figyelték a német tervét, hogy bevezessék azt a levélboríték nagyságú levelet, mely féláron, rövidebb üzenetek küldésére volt alkalmas. Ötletét nem fogadták el.

A komolyabb sikerhez az osztrák Emanuel Alexander Herrmann közgazdász szava kellett, hiszen ő is támogatta a levelezőlap bevezetését, ezt pedig egy komolyabb cikkben ki is fejtette a Neue Freie Presse újságban. Mivel sokan adtak a véleményére, 1869. október 1-én Ausztriában meg is jelentek az említett lapok.

Megjelenése nagy feltűnést keltett, már az első napon 10 ezer példány fogyott belőle, 1871-ben 2,5 milliót adtak el, 1873-ban pedig 6,5 milliót kézbesített a magyar posta. 

Csak ezek után és a technika fejlődését követően kerültek rá a díszes képek, melyeket napjainkban is sokan küldenek ismerőseiknek.