Mióta szentesíti a cél az eszközt?

Mindenki hallotta már A cél szentesíti az eszközt mondást, amit egyesek Machaivelli (képünkön) kijelentésének tartanak, míg vannak, akik szerint Loyolai Szent Ignác a szerző, s a jezsuiták jelmondataként szolgál.

Maga Machiavelli A fejedelem című művében fogalmazott meg olaszul hasonló gondolatot 1513-ban, ami magyarul így hangzik:

Minden ember, és főképp a fejedelmek cselekedeteiben, amelyek ellen semmi bírósághoz nem lehet folyamodni, a cél tekintendő. Igyekezzék tehát a fejedelem boldogulni és fenntartani az államot; az eszközöket mindig tisztességeseknek ítélni, és dicsérni fogja mindenki.

(ford. Tóth Béla)

A jelenleg ismert szövegváltozatot Hermann Busenbaum jezsuita pap jegyezte le először 1650-ben megjelent, Medulla Theologiae Moralis című morálteológiai munkájában. A neves matematikus-filozófus, Pascal szerint is a jezsuiták hangoztatták; ugyanakkor mivel Busenbaum könyve nem volt széles körben ismeretes, több katolikus szerző is tagadta, hogy a jezsuiták használták volna.

Egy anekdota szerint 1852-ben egy Peter Roh nevű német jezsuita 100 rajnai forintot ajánlott fel annak, aki megtalálja a kijelentés forrását. 1868-ban egy Maurer nevű protestáns lelkész meg is tette az Új jezsuita tükör című kiadványban. (Egy ideig igényt tartott az összegre, később azonban lemondott róla…)

Ajánlott olvasmány:
Koncsek Krisztián: Idézetvadász I.

KAPCSOLÓDÓ CIKK: