Máshogy múlik el a világ dicsősége?

Talán nincs is olyan (magyar) ember, aki ne ismerné az Így múlik el a világ dicsősége szállóigét. Azt azonban valószínűleg kevesebben tudják, hogy a latin mondat – Sic transit gloria mundi – eredetileg kitől származik, és évszázadokon át valójában az aktuálisan megválasztott pápa koronázásakor hangzott el. Eredetileg Thomas à Kempis (ismertebb magyar nevén Kempis Tamás, 1379 v. 1380–1471) holland teológus, Ágoston-rendi szerzetes 1418-ban írt Krisztus követése (Imitatio Christi) című művében olvasható eme a kijelentés: O quam cito transit gloria mundi! (Ó, milyen hamar elmúlik a világ dicsősége!, ford. dr. Jelenits István).
A kijelentés a szűkebb szövegkörnyezetből megérthető: a szerző arról értekezik, hogy az alázatosság és az önismeret biztosabb út Istenhez, mint az elmélyült tudós kutatás, ami ugyan az Úr rendelése szerint való, „de mindig többre kell becsülni nála a jó lelkiismeretet és az erényes életet. Mivel pedig sokan inkább igyekeznek tudni, mint tisztességesen élni; azért gyakran eltévelyednek, s vagy semmi gyümölcsöt nem teremnek, vagy csak igen keveset„. S ha eljön az ítélet napja, akkor „nem kérdik, mit olvastunk, hanem hogy mit cselekedtünk; nem kutatják, mily szépen beszéltünk, hanem hogy milyen szentül éltünk. Mondd csak meg, hol vannak most azok az urak és doktorok, akiket jól ismertél, amikor még éltek, és tudományuk miatt tündököltek? Javadalmuk másokra szállt: s nem tudom, egyáltalán emlékeznek-e rájuk. Míg éltek, úgy látszott, nem akárkik, most hallgat róluk a világ. Ó, milyen hamar elmúlik a világ dicsősége. Bár életük egybehangzott volna tudományukkal: akkor lett volna köszönet tudós igyekezetükben, tanításukban. Mily sokan elvesznek világias, hívságos tudományuk miatt, akik Isten szolgálatával keveset törődnek!
A kijelentés manapság olyan gyakran idézett változata az új pápa koronázási szertartásán hangzott el ötszáz éven keresztül, egészen 1963-ig, VI. Pál (1897–1978) felszenteléséig. A rítus egy pontján a ceremóniamester meggyújtott egy gyolcsdarabot, s annak füstje alatt így szólt: Pater Sancte, sic transit gloria mundi – utalva arra, hogy a leendő pápa hagyja maga mögött a világi hívságokat és csakis az egyháznak szentelje életét.