Ezért nem megy át a teve a tű fokán

Et iterum dico vobis facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regnum caelorum. (És mondom néktek: könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.) A Vulgatában több helyen is olvasható (Máté 19,24; Márk 10, 25; Lukács 18,25) eme mondat, értelmezése körül megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint félrefordítás, mondván, az arámi gamta (’erős kötél’) szót összekeverték a gamla (’teve’) szóval, azaz nem a tevének kellene átszuszakolnia magát a tű fokán, hanem nagyon nehéz átfűzni azon a vastag kötelet. Ugyanakkor a Vulgata mellett az eredeti szövegben és még a Koránban is a tű fokán áthaladó teve olvasható, ezért szó sincs félrefordításról.

Vannak olyanok is, akik szerint a tű foka (qof ha-makhat) több ókori alapítású közel-keleti városban a városkapu mellett található, jóval kisebb, szűk kapu, amelyen át a járókelők, gyalogosok haladtak, s amelyen nem fér át egy teve.

És természetesen vannak szakemberek, akik úgy vélik, hogy éppen a mondat abszurditása a lényeg, ezért kell valójában szó szerint érteni.