Kategória: Történelem
Csoport: Ország

Római katonák utódai élnek Kínában?

Kr. e. 53-ban Crassus, a leggazdagabb római által vezetett római hadsereg szégyenletes vereséget szenvedett a parthusoktól Carrhae (a mai Törökország délkeleti részén található Harrán) városa mellett. A vesztes csata következményeként a parthusok – Plinius szerint – tízezer római hadifoglyot vezényeltek Margiana szatrapiába (a mai Türkmenisztán területén levő Baktria része), hogy védelmezzék országuk keleti határait. A kínai Han-dinasztia utóbb szemet vetett és elfoglalta a területet; néhány krónika „halszerű alakzatba” formálódott katonák foglyul ejtéséről ír.

Mintegy hetven évvel ezelőtt egy amerikai történész azzal vált híressé, hogy szerinte egy kínai településen még mindig élnek olyanok, akik a római harcosok leszármazottainak tartják magukat. Pár évtized múlva egy ausztrál kalandor és egy kínai tudós fel is kutatta az érintett települést: a Kanszu tartományban lévő Zhelaizhai falut (más néven Li-csien). A Han-korszak idején, Kr. u. 5-ben összeállított kataszteri felmérés szerint – amelyben 1587 falu és város szerepel – Li-csien azon három település egyike volt, ahol idegenek laktak. A kínai krónikák tanúskodnak arról, hogy akkoriban a Római Birodalom kínai elnevezése a Ta’tsin mellett a Li-csien volt. Mindenesetre néhány helyi lakos valóban szőke és kékszemű, az alig százfős faluban Caesar névre keresztelt becsületsüllyesztő nyílt, a fő utcát Birodalmi városnak nevezték el, s egy gazdag kínai filmproducer állítólag egy időben több millió dollárt sem sajnált volna a római legionáriusok utódairól szóló film elkészítésére. Sokan persze kételkednek ebben a történetben, vannak, akik hiányolják a tárgyi leleteket (még nem találtak pénzérméket vagy fegyvereket), míg mások szerint a falu lakói éppenséggel a hunok leszármazottjai…