Korszak: 20. század
Nemzetiség: USA

James B. Sumner

James Batcheller Sumner amerikai kémikus volt. 1946-ban John Northrop-al és Wendell M. Stanley-vel megosztva kémiai Nobel-díjat kapott „felfedezéséért, miszerint az enzimek kristályosíthatók”.

1906-ban Sumner villamosmérnöknek kezdett tanulni a Harvardon, de néhány hét után áttért a kémiára. Szakdolgozatának részeként publikálta első dolgozatát, amely a papaverin szintetizálásának kísérletével foglalkozott. Tanulmányait 1910-ben fejezte be. A diploma megszerzése után Sumner a Sumner Knitting Padding Company-hoz került, egy kötőgyárhoz, amelynek nagybátyja, Frederick W. Sumner volt az igazgatója. Néhány hónap elteltével otthagyta a munkáját és a New Brunswick állambeli Sackville-i Mt. Allison College-ba ment, ahol egy szemeszteren át kémiát tanított. Ezután a Worcester Polytechnic Institute (Worcester, Massachusetts) kémiai tanszékén szerzett asszisztensi állást, amit gyorsan fel is adott, hogy a Harvardon folytassa kémiai tanulmányait. 1913-ban mesterdiplomát, 1914-ben doktorált.

1914-ben Sumner az ithacai Cornell Egyetemen biokémia adjunktusi állást kapott. 1926-ban Sumner először izolált és kristályosított egy enzimet, az ureázt. Más biokémikusok azonban szkepticizmussal fogadták a Journal of Biological Chemistry-ben 1926-ban megjelent felfedezést, miszerint az enzim izolálható a Canavalia ensiformis-ból, a jackbabból, és azonos a globulinnal. Miután 1930-ban John Howard Northrop és Kunitz publikálta a pepszin, tripszin és kimotripszin kristályosítását, a munka nagyobb elfogadottságra talált. 1938-ban Sumnert a Művészeti és Tudományos Főiskola zoológiai tanszékének biokémia professzorává nevezték ki. A pozíciót két évvel később a Mezőgazdasági Főiskolára helyezték át. 1945-ben megalapították ott a biokémiai tanszéket, amely 1947-ben enzimkémiai laboratóriumot hozott létre, amelynek Sumner volt az igazgatója.

Sumner 1946-ban megosztva megkapta a kémiai Nobel-díjat „az enzimek kristályosíthatóságának felfedezéséért”. Többek között kristályosította a concanavalin A-t és az ureáz enzimet, amelyet a kardbabból izolált.