Év: 1514
Hónap: 7
Nap: 15
510éve

Szapolyai János fogságba ejtette Dózsa Györgyöt és vezértársait

A Szepesváralján 1487. február 2-án született a Szapolyai-házból Szapolyai János 1510 és 1526 között erdélyi vajda volt, majd választott magyar király I. János néven 1526-tól haláláig.

Az 1505. évi rákosi országgyűlést követően ő volt a köznemesi párt uralkodójelöltje. Mint erdélyi vajda, kapta a megbízatást a Dózsa György-féle parasztfelkelés leverésére. 1514-ben Temesvár alatt Szapolyai János erdélyi vajda döntő vereséget mért a jobbágyfelkelőkre, Dózsa Györgyöt és vezértársait fogságba is ejtette.