Mióta sötét a középkor?

Az egyik leghíresebb prehumanista pap és költő, Francesco Petrarca (1304–1374, képünkön) használta először a saecula tenebrae kifejezést arra az időszakra, amely a római birodalom bukása és az első ezredforduló közötti intervallumot öleli fel. Egy 1341-ben született írásában a kereszténység megjelenése előtti kort nevezte antiknak (storia antiqua), magát a kereszténység korát újkornak (storia nova). Ennek első szakaszát, a római birodalom bukása utáni évszázadokat – tehát a Kr. u. 476 és 1000 közötti időszakot – nevezte sötétnek (saecula tenebrae, örök sötétség).

Magát a középkor (media tempestas) elnevezést több mint száz évvel később Giovanni Andrea dei Bussi (1417–1475) pápai könyvtáros írta le először 1469-ben. Cesare Baroni bíboros (1538–1607) öt évvel halála előtt a X. és a XI. századot illette saeculum obsurum (sötét, zavaros kor) elnevezéssel. A XVI. századtól kezdve ugyanakkor jó néhány más elnevezés is – media aetas, media tempore, media antiquitas –, majd a XVII. században megjelenik a medium aevum elnevezés is.

Bár Petrarca az antik kultúra hanyatlásának időszakára értette az általa használt kifejezést, amit manapság már elvetnek a szakemberek, hiszen számos találmány, szellemi áramlat megszületése is ezekre a századokra datálható (lásd alább).

Kerényi Dénes: Sötét középkor?
Koncsek Krisztián: Idézetvadász I.
Wilhelm József: Mitől lett sötét a középkor?
Sarah Pruitt: 6 Reasons the Dark Ages Weren’t So Dark
Th. Mommsen: Petrarch’s Conception of the „Dark Ages”