Mi a kapcsolat a digitális világ és az ókori rómaiak ujja között?

Nagyon is sok. A digitális szó a latin digitus (’ujj’) szóból származik, aminek kétezer évvel ezelőtt jelentős szerepe volt a római iskolákban.

A fiatalok oktatásakor kiemelt figyelmet fordítottak a számolásra, ami nem volt egyszerű művelet, hiszen akkoriban nem ismerték az arab számokat, a nulla fogalmát és a számok helyi értékét sem. Így kénytelenek voltak digitis computabant, azaz az ujjaikkal számolni; a bal kezük ujjain az egyeseket és tízeseket, a jobb kéz ujjain a százasokat és ezreseket mutatták.

Feltehetően a középkorban terjedt el a digitus másik, elvont értelme, a ’szám’, amiből származik a digitális szó jelentése: ’számmal kifejezhető’.