Korszak: 20. század
Nemzetiség: Német

Manfred Eigen

Manfred Eigen német biofizikus és kémikus volt. 1967-ben Ronald Norrish-al és George Porter-el megosztva megkapta a kémiai Nobel-díjat „a rendkívül gyors kémiai reakciók terén elért eredményeiért”.

Eigen a bochumi humanista középiskolába járt (2010-ig az Ostring gimnáziumába), majd 1945-től fizikát és kémiát tanult a Göttingeni Egyetemen, ahol 1951-ben doktorált is Arnold Eucken vezetésével. 1953-ban Karl Friedrich Bonhoeffer bevitte a göttingeni Max Planck Fizikai Kémiai Intézetbe, ahol 1958-ban tudományos tagja, 1962-ben a Kémiai Kinetikai Tanszék vezetője, 1964-ben pedig az intézet igazgatója lett. 1965-től a Braunschweigi TU címzetes professzora volt.

Manfred Eigen kinetikai módszereket fejlesztett ki a rendkívül gyors reakciók tanulmányozására. A relaxációs módszerrel a gyors biokémiai reakciók kinetikáját vizsgálhatta. Eigen nevéhez fűződik a hiperciklus elmélete, a reakcióciklusok ciklikus összekapcsolása a prebiotikus rendszerek önszerveződésének magyarázataként, amelyet Peter Schusterrel együtt írt le 1979-ben. Az Eigen-Wilkins mechanizmust róla nevezték el.

Az enzimreakciók kutatása révén később az evolúció kutatása felé fordult. Eigen a polimeráz által replikált és nukleázok által lebontott nukleinsavak viselkedését tanulmányozta. A lebomlási és összeszerelési ciklusok ismétlődése olyan nukleinsavak képződését eredményezte, amelyek rezisztensek voltak a nukleázok mutáció miatti lebontásával szemben. A kísérletek gyakran csak néhány óráig tartottak.

Ezek a kísérletek vezettek az úgynevezett evolúciós gépek kifejlesztéséhez. Olyan bioreaktorokról van szó, amelyekben például vírustenyészeteket lehet termeszteni, és ezek fejlődését laboratóriumi körülmények között lehet megfigyelni.

A reaktor paramétereinek változtatásával a mutációk gyakorisága és az evolúció sebessége befolyásolható. Az eljárást ma már technikai léptékben használják.

Az Eigen két biotechnológiai vállalatot alapított, az Evotecet és a Direvo-t, amelyek a nagy áteresztőképességű szűrés és az irányított evolúció területén tevékenykednek.

1983 és 1993 között Eigen a Német Nemzetiségi Akadémiai Alapítvány elnöke volt. Ebben a szerepében előadói elit kialakítását szorgalmazta, amivel számos oldalról bírálták. Ő volt az éves göttingeni XLAB Tudományos Fesztivál védnöke.