Kategória: Történelem
Csoport: Politika

Az első feljegyzett merénylet Európában

Nem is gondolnánk, hogy az iskolában megismert kötelező olvasmányok egyike számol be a nyugati világ történelmének első feljegyzett merényletéről. A Homérosznak tulajdonított Odüsszeia ad hírt a trójai háborúból hazatérő mükénéi király, Agamemnón meggyilkolásáról, amit felesége, Klütaimnésztra és szeretője, Aigiszthosz eszelt ki és hajtott végre. A csalfa asszony szívélyes fogadtatásában részesítette urát, meleg fürdőt készített neki, azonban törölközőjével körbetekerte a király testét (más források szerint hálót dobott a fejére), aki így nem tudott védekezni az előbukkanó Aigiszthosz orvtámadásával szemben, így a gyilkos leszúrta Agamemnónt. (Bár egyes források szerint ebéd közben ütöttek rajta álnokul). Íme a merényletben elhunyt király lelkének beszámolója Odüsszeusznak a történtekről:

Aigiszthosz tervelte ki végemet, ő a halálom,
elvetemült feleségemmel hazahíva, leszúrt ott
– vendégelvén – mint ha ki barmot jászol előtt öl
.
Így haltam meg a legnyomorultabb véggel; a társak
hullottak körülöttem, akár a fehérfogu disznók
hullanak egyre, mikor valamely nagybirtoku gazda
nászt ül, vagy sokakat meghív, vagy dús lakomát ad.
Már te sok ember hullását láthattad idáig,
párviadalban is és iszonyú heves ütközetekben:
mégis e látványon keseregtél volna leginkább:
mellettünk a borosvödör, és dús asztalok alján
fetrengünk odabent, vérünktől gőzöl a föld is.
Legszörnyűbb volt, mint sikitott Priamosznak a lánya,
Kasszandré, akit oldalamon szúrt át a gonosz nő.
Hallottam, kezemet fölemeltem, azonban azonnal
újra, halódva, leejtettem, kard állt ki belőlem;
és az az ebszemü nő elfordult, még a szemem sem
fogta le, szám sem csukta be, bár Hádész fele mentem.
Nincs is az asszonynál iszonyúbb, mint nála kutyább sem,
nála, ki elméjében ilyen rút dolgokat érlel:
mint amilyen csúf dolgot mívelt, lám, ez a nő is,
törvényes férjét ki megölte.

(Devecseri Gábor ford.)

Aigiszthosz egyébként hét évig uralkodott az ármánnyal megszerzett mükénéi trónon, amikor utolérte végzete Oresztész, a meggyilkolt Agamemnón fia személyében:

Hét évig volt úr az aranylókincsü Mükénén,
Átreidészt meggyilkolván, leigázta a népet.
Nyolcadik évben jött, vesztére, a fényes Oresztész
vissza Athénból és meg is ölte azonnal a gyilkost,
Aigiszthoszt, a ravaszt, ki ledöfte dicsőnevü apját.

(Devecseri Gábor ford.)

III. Ramszesz is csúnyán végezte
Nagyjából Agamemnón meggyilkolásával egy időben – több mint 3000 ezer évvel ezelőtt, körülbelül a Kr. e. XII. században – végezték ki összeesküvők III. Ramszesz fáraót Egyiptomban. A múmiája vizsgálatakor kiderült, hogy halálát egy kés okozta, amivel fültől fülig átvágták a torkát; a seb hét centiméteren át húzódott az uralkodó torkán. A merénylet után harminckét összeesküvő kapta meg megérdemelt büntetését – volt, akit kivégeztek (így járt a fáraó fia, Pentawer is, akit megfojtottak), és volt, aki öngyilkos lett.

(Képünkön egy etruszk hamvveder reliefje azt ábrázolja, amint Agamemnón az oltárra menekül, s akire balról Aigiszthosz, jobbról a neje támad, egy rabszolga pedig az az ajtó mögé menekül.)