Év: 1989
Hónap: 11
Nap: 26
35éve

A „négyigenes” népszavazás

Magyarország köztársasággá válásának idején 1989. november 26-án volt a „négyigenes” népszavazás. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKGP) és a Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP) kezdeményezte a népszavazást. Az érvényes és eredményes népszavazáson a választásra jogosultak 58,04 %-a vett részt. A szavazólapon a következő kérdések szerepeltek:

„1. Csak az országgyűlési választások után kerüljön-e sor a köztársasági elnök megválasztására? (Igen szavazatával Ön azt támogatja, hogy a köztársasági elnököt ne a nép, hanem az új Országgyűlés válassza meg. Nem szavazatával azt támogatja, hogy a köztársaság első elnökét közvetlenül a lakosság válassza meg.)

2. Kivonuljanak-e a pártszervek a munkahelyekről? (E kérdésben az Országgyűlés a pártokról szóló törvény elfogadásával úgy döntött, hogy a munkahelyeken ne működjenek pártok. Igen szavazatával az Országgyűlés döntését megerősíti, nem szavazatával a pártok munkahelyi működését támogatja.)

3. Elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában vagy kezelésében lévő vagyonról? (Az Országgyűlés októberi ülésszakán a társadalmi szervezetek és az MSZMP vagyonáról szóló tájékoztatót elfogadta. Igen szavazatával megerősíti az elszámoltatást, nem szavazatával elutasítja az elszámoltatást.)

4. Feloszlassák-e a Munkásőrséget? (Az Országgyűlés a Munkásőrséget októberben jogutód nélkül feloszlatta, a törvény végrehajtása megkezdődött. Igen szavazatával megerősíti az Országgyűlés döntését, nem szavazatával a Munkásőrség visszaállítása mellett foglal állást.)”

Az első kérdésre 50,07 % igen és 49,93 % nem szavazat érkezett, ez volt a legszorosabb eredmény, a többi három kérdésre elsöprő volt az igen szavazatok aránya.