Nyelvváltozat: Köznyelvi
Gyakoriság: Gyakori

Aki a-t mond, b-t is kell mondania

Aki elkezd valamit, azt folytatnia kell.

Magyarázat

A felszólító közmondás következetességre buzdít. Elhangozhat párbeszédben vagy szólhat egy távollevőről is. Tanító jellegéből következően inkább idősebb mondhatja a fiatalabbnak, de egyenlő korúak és egyenlő társadalmi helyzetben lévők is mondhatják egymásnak.

Változatok

  • Aki á-t mond, mondjon b-t is.
  • Aki á-t mondott, annak b-t is kell mondania.