Év: 1955
Hónap: 5
Nap: 14
69éve

Megalakult a Varsói Szerződés

A Varsói Szerződés a közép- és kelet-európai szocialista országok védelmi katonai-politikai szervezeteként Lengyelországban, Varsóban 1955. május 14-én alapították meg a Szovjetunió javaslatára, miután a Szovjetunió felmondta az Egyesült Királysággal és Franciaországgal a háború idején kötött segítségnyújtási szerződését.

Az NSZK újrafelfegyverzése és a Nyugat-európai Unió megalakulása ellenlépéseként jött létre.

A Szovjetunió csapatainak a partnerországok területén történő állomásoztatásával igyekezett ellensúlyozni a NATO-t, és szorosabban magához vonni a közép- és kelet-európai államokat. Egykori tagjai: Albánia (1968-ban kilépett), Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, NDK, Románia, Szovjetunió.

A Varsói Szerződés 1991-ben bomlott föl.