Év: 1543
Hónap: 7
Nap: 20
481éve

A törökök elfoglalták Pécset

Törökország Magyarországhoz fűződő viszonyát a 15. századtól kezdve, hosszabb-rövidebb időszakokban háborúk és összetűzések tarkították, ekkor a Magyar Királyságot Európa védőbástyájaként emlegették. Az 1526-os mohácsi csatavesztést követően a birodalom legészakibb tartományaként az ország nagy részét bekebelezte, és százötven évre uralma alá hajtotta.

Pécs városát a 2. század elején alapították a rómaiak alapították Sopianae néven Magyarország déli részén. Pécs a 4. századra tartományi székhellyé vált és a korai kereszténység egyik jelentős központja lett. 1009-ben püspökséget hozott létre a városban Szent István. A Magyar Királyság első egyetemét itt alapította Nagy Lajos király 1367-ben. A város erős, téglalap alakú várral vette körül magát, minden oldal közepén 1-1 kapuval. A nyugati oldalán a Szigeti-, a délin a Siklósi-, a keletin a Budai-, az északin pedig a Hegyi- vagy Vas-kapuval.

A mohácsi csatát (1526. aug. 29.) követően Nagy Szulejmán szultán seregei kifosztották Pécset, a lakosságot lemészárolták és felégették a várost. A törökök 1529-ben új hadjáratot indítottak Bécs ellen, melynek során ismét elfoglalták Pécset, de hódoltságra nem került sor. Buda csellel történt elfoglalását követően, 1541-ben utasították Szapolyai János özvegyét, Izabellát, hogy adja nekik a stratégiailag fontos Pécset. Pécs lakói azonban fellázadtak és sikeresen megvédték a várost, majd hűséget esküdtek Habsburg Ferdinándnak, akit korábban is támogattak Szapolyaival szemben. A pécsi vár Székely Lukács kapitány irányítása alatt, a baranyai, somogyi és tolnai várakkal, Werbőczy Imre tolnai főispánnal és kapitánnyal együttműködésben igyekeztek megakadályozni a török előretörését Mohács, Szekszárd irányából.

Nagy Szulejmán szultán 1543-ban elindította a hatodik, Magyarország ellen irányuló hadjáratát. Ferdinánd király leginkább Székesfehérvárra és Esztergomra összpontosított, Székely Lukács pécsi kapitány és a püspök az egyéni és a városi vagyon megmaradását tartották szem előtt, így önként megnyitották a város kapuit az oszmán seregek előtt. A város 143 évig tartó török uralom alá került.