Év: 1999
Hónap: 8
Nap: 12
25éve

A Fiatalok Világnapja – International Youth Day

Az évente augusztus 12-én tartott ünnep célja, hogy a fiatalok felhívhassák a figyelmet a társadalomban elfoglalt szerepükre, jogaikra, ismert kötelességeikre, továbbá nehézségekre, amelyekkel a mai társadalomban találkoznak.

A fiatalok nagyon fontos szerepet töltenek be a társadalomban, különösen az idősek és az iskoláskorúak védőhálója tekintetében.

Az ENSZ Közgyűlés 1999-ben döntötte el, hogy külön világnappal hívja fel a figyelmet a fiatalokra. Terveikre, cselekedeteikre, mondandójukra figyelemmel, s azon túlmenően egészségük vonatkozásában. Ráirányítja a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, az egészségügyi panaszok tudomásulvételére, orvoslására, melyek elmaradása komoly következményekkel járhat az egész társadalmat érintően.