Így lett a fekete hattyúból fehér holló

Gyakran emlegetett közmondásaink közé tartozik a „ritka, mint a fehér holló” kifejezés. Az eredeti, Iuvenalis (50/60 k.–130 k.) Szatírák című művében olvasható szöveg azonban fekete hattyút említ: Rara avis in terris nigroque simillima cycno [Ritka madár ezen a földön, semmihez sem hasonlítható, mint egy fekete hattyú. (Iuvenalis szatíráinak 1825-ös, Kis János által fordított szöveg így hangzik: Ritka madár nálunk, ritkább mint éjszinü hattyu.)] (Érdekesség, hogy a költő akkoriban nyilván még nem tudhatta, hogy az évszázadokkal később felfedezett Ausztráliában a fekete hattyú viszonylag gyakori állat.)

A Magyarországon elterjedt „fehér holló” valójában Kisfaludy Károly (1788–1830) szerzeménye, aki így írt a Rákosi szántó a török alatt című költeményében:

Pest-Budárul sok nép kijár,
S alig érti nyelvünket már:
Hej! ma-holnap a magyar szó
Ritka, mint a fejér holló.

Még egy érdekesség: pár évvel ezelőtt Kanada egyik eldugott részén, a Vancouver szigeten, Qualicum Beach területén bukkantak egy különleges madárközösségre, amelyben fehér holló is élt (képünkön)…