Nyelvváltozat: Tájnyelvi
Gyakoriság: Ritka

Csengőt a szíjáért, kocsit a vasáért ne végy.

Különbséget kell tudni tenni a lényeges és a lényegtelen között.