Nyelvváltozat: Tájnyelvi
Gyakoriság: Ritka

Búcsújárás pénzpazarlás

Haszontalan dolog.