Nyelvváltozat: Régies
Gyakoriság: Elavult

Árnyékszolgára szorult

Elszegényedett, koldusbotra jutott.