Év: 1703
Hónap: 5
Nap: 12
321éve

Zászlót bont a kuruc felkelés – II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós kiadja a Breznai kiáltványt, elkezdődik a Rákóczi-szabadságharc

„… a magyar népet tűrhetetlen követelésekkel és adóemelésekkel nyomorgatták. Elrendelték, hogy a vármegyék állítsanak tizenkétezer embert, akiket majd Olaszországba és a Birodalomba küldenek. Az ország bővelkedik sóban, mégis a rá kivetett vámok következtében annyira megnövekedett a só ára, hogy a szegény nép kénytelen volt kenyerét só nélkül enni. E sok szenvedéshez járult még a vámhivatalokban és az adókivetésnél elkövetett rengeteg visszaélés meg mindenfajta csalás: az őröket megkettőzték, s ezek oly mértékben kegyetlenkedtek, hogy azok, akik a rendeleteket megszegték, a büntetéstől és fenyítéstől való félelmükben és elvesztve minden reményüket a kegyelemre, kénytelenek voltak bujdosni az erdőkben és hegyekben. Munkácsi hercegségem jobbágyai is ezek között voltak. Ők voltak az elsők, akik ez év kora tavaszán követeket küldtek Lengyelországba, egy Bige László nevű embert egy orosz pappal, megtudakolni, vajon élek-e még. A határon bolyongtak, s amikor végül bizonytalan hírekből meghallották, hogy Brezánban él néhány magyar, arrafelé vették útjukat, és ott hosszú keresés után megtaláltak engem. Előadták nekem a nép végső nyomorát, a kétségbeesést, amely arra kényszeríti őket, hogy fegyvert fogjanak, ha állapotukat megszánom és bármiféle segítséget ígérek nekik.” – Rákóczi Ferenc: Emlékiratok.
A munkácsi uradalomban kezdődő népmozgalom Rákóczi támogatását kérte.
1703. május 12-i keltezéssel II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós kiadta a „nemes és nemtelen” országlakosokat felkelésre hívó breznai kiáltványt. Breznán átvette Esze Tamás a vörös színű kuruc hadizászlót. A híres zászlón a „Cum Deo pro patria et libertate” – „Istennel a hazáért és szabadságért” – felirat volt olvasható.