Azok az esetek, amikor a szülész eredményesen tudott beavatkozni, összehasonlíthatatlanul elenyészők az áldozatok számához viszonyítva, vagyis azokhoz az esetekhez képest, amikor a beavatkozása eredménytelennek bizonyult. A szülészetnek ez az árnyoldala a gyermekágyi láz … nemcsak a terápiát tekintettem elégtelennek, hanem a tant is hiányosnak, mert a gyermekágyi láz eddig érvényes kóroktanában … valódi okának nem leltem semmiféle magyarázatát.

Szerző: Semmelweis Ignác

Semmelweis Ignác Fülöp magyar orvos, „az anyák megmentője" 1818. július 1-én született, Budán. 1837-ben a Bécsi Egyetem jogi fakultásán kezdte az egyetemet, majd ugyanabban a tanévben átiratkozott az orvosi karra. Már korán m…

További információk a szerzőről