Év: 1780
Hónap: 11
Nap: 29
244éve

Trónra lép II. József magyar és cseh király

II. József 1780. november 29-én lépett a magyar trónra. Ő volt az első uralkodó a Habsburg-Lotaringiai-házból.

Soha nem került a fejére a magyar Szent Korona és nem tett esküt sem. Emiatt „kalapos királynak” nevezték. Így, mivel nem volt kötve a rendi egyezségekhez átalakíthatta saját elhatározása szerint az államberendezkedést.

Soha nem hívta össze az országgyűlést, rendeletekkel irányította az országot.

Több olyan szerzetesrendet feloszlatott, melyek nem folytattak tanító, tudományos vagy gyógyító tevékenységet. Így megszűnt a pálos, a premontrei, a ferences, a domonkos, a bencés, a ciszterci, a klarissza, a karthauzi, a karmelita, a kapucinus és a kamalduli rend. Ez több mint 140 kolostor feloszlatását jelentette.

Türelmi rendeletében szabadabb vallásgyakorlást tett lehetővé az evangélikusok, a reformátusok, az unitáriusok és az ortodoxok részére.

Jobbágyrendeletében megszüntette a röghöz kötést, megadta nekik a telekhez való jogot, vagyonukat ezután szabadon örökölhették és megszüntette a jobbágy elnevezést.

Halála előtt a két előbb említett és az alsópapságot támogató rendelete kivételével minden Magyarországgal foglalkozó rendeletét visszavonta.